Promocijas darbi ir nozīmīga LU intelektuālā īpašuma daļa un vērtīgs informācijas avots studiju un pētniecības procesam, īpaši vēsturiskā skatījumā. Kolekcijā ir LU izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi, kā arī ārvalstīs izstrādāto LU mācībspēku un pētnieku disertācijas. Šie unikālie materiāli tiek glabāti LU Bibliotēkas krājumā un digitālā kolekcija ir viens no veidiem kā ne tikai nodrošināt dokumentu mūžsaglabāšanu, bet arī sniegt iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar LU zinātniskajiem pētījumiem.

Promocijas darbi / disertācijas