Digitālajā kolekcijā iekļauti izglītības darbam veltīti izdevumi. Žurnālā “Pirmsskolā”, kas adresēts pirmsskolām un skolām var iepazīt aktuālāko informāciju, kas saistīta ar izglītību līdz skolas gaitu sākšanai, speciālistu viedokļus un ieteikumus, diskusijas par Latvijas un ārvalstu kolēģu pieredzi, ar jaunākajām mācību metodēm, mācību materiāliem, spēlēm, ko praktiski var pielietot ikviens pedagogs savā darbā. Īpaši vērība uzsākot mācības, veltīta bērnu psiholoģiskajai gatavībai.

“Skolas Vārds” - žurnāls izglītības profesionāļiem ietver aktualitātes izglītības darba organizēšanā, profesionālā darba novērtēšanas kārtību, jaunākās izmaiņas likumdošanā. Tajā apkopoti skolu pedagogu pieredzes stāsti, projektu realizācija skolās un metodiskie materiāli. Digitālajā kolekcijā iekļauti žurnāla numuri no 2012. gada.

Žurnālā “Skolas Pedagoģija” tiek aplūkoti jautājumi par emocionālo vidi un attiecībām skolā. Par saskarsmi un komunikāciju starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Par bērnu uzvedību un skolotāja darbu, sevis iepazīšanu, apzināšanu un izprašanu. Dažādās nozarēs strādājošie psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciālisti atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās vides jautājumus. Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām tehnikām un metodēm. Izdevums īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu audzinātājiem. Žurnāls iznāk kopš 2015. gada.

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” – profesionāls iknedēļas laikraksts, kurā apkopotas aktuālas izglītības un kultūras ziņas. Digitālajā kolekcijā iekļauti pēdējo trīs gadu laikraksta numuri.

Pedagoģiska satura izdevumi  "Pirmsskolā", "Skolas Vārds", "Skolas Psiholoģija" un "Izglītība un Kultūra"