LU Bibliotēkas izstāde Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports tapusi, sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā. Šajā izstādē atspoguļota LU sporta attīstība no LU dibināšanas 1919. gadā līdz 2018.gadam. Izstādē sniegts ieskats 12 komandu un individuālo disciplīnu sporta veidu attīstībā gandrīz 100 gadu pastāvēšanas laikā, atspoguļojot būtiskākos sasniegumus un ievērojamākos sportistus, kuri LU un Latvijas vārdu nesuši pasaulē vairākos sporta veidos.