Digitalizētie manuskripti aptver plašu spektru rokraksta materiālu gan laika robežās, gan tematikā – no Tridentas koncila Katehisma rokraksta sējuma ar 1614. gada datējumu līdz nepublicētajam LU docentes Marijas Taujas autorizētajam tulkojumam no franču valodas R.J. Gotrē tehniskajai rokasgrāmatai par augu audu kultūrām  XX gadsimta četrdesmitajos gados. No mācībspēku gatavoto lekciju u.c. materiālu rokrakstiem, īpaši plaši pārstāvēti Jēkaba Lautenbaha manuskripti. 

Tiešsaistē skatāmi arī Jāņa Cimzes no 1844. līdz 1881. gadam rakstīto vēstuļu noraksti, Valmieras mācītājmuižas pagasta tiesas protokolu grāmata (1850-1877), operu un baletu repertuārs Rīgas pilsētas Vācu teātrī no 1888. līdz 1914. gadam, Jura Alunāna Dziesmiņu manuskripts, tapis 1859. gadā, kā arī dažādi rokraksta materiāli likumdošanas, vēstures, bioloģijas u.c. jomās.