Juridiskās literatūras grāmatas latviešu valodā un svešvalodās - likumu krājumi, tiesību vēstures apskati, kā arī izdevumi par dažādiem tiesību veidiem: civiltiesības, krimināltiesības, starptautiskās tiesības u.c.
Viena no Latvijas tiesu vēstures izcilākajām personībām ir Latvijas Universitātes profesors Dr.iur. Vladimirs Bukovskis (1867-1937). V. Bukovskis ir bijis visu Latvijas Civillikuma izstrādāšanas darba grupu vadītājs, kā arī izdevuma "Civīlprocesa mācības grāmata" autors. Minētā autora 1933.gadā izdotā grāmata ir pieejama digitālajā juridiskās literatūras kolekcijā.

Juridiskā literatūra latviešu valodā un svešvalodās (1864-1934)