Digitālā kolekcijā iekļauti pieci Latvijas Ģeogrāfijas biedrības veidotā izdevuma "Ģeogrāfiskie raksti" sējumi, kuros iekļauti pētījumi par kartogrāfiju, ģeoloģiju, ģeogrāfiju, Baltijas jūru, ezeriem, floru, faunu, lauksaimniecību, dzelzceļa tīklu, derīgiem izrakteņiem u.c.

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības izdotajos "Ģeogrāfiskos rakstos" publicētie materiāli pieder pie pašiem nozīmīgākajiem, kas Latvijā ģeogrāfijas jomā publicēti 20. gadsimta 30. gados. Piemēram, profesora Ģederta Ramana (1889-1964) darbs "Latvijas teritorijas ģeogrāfiskie reģioni", Jāņa Vītiņa "Latvijas augšņu ģeogrāfija", profesora Pētera Nomala (1876-1949) "Latvijas purvi". Vairums "Ģeogrāfiskajos rakstos" publicēto darbu ir Latvijas Ģeogrāfijas konferencēs nolasīto referātu teksti, kā arī pārskati par Latvijas Ģeogrāfijas biedrības darbību, par ģeogrāfijas attīstību LU un  ģeogrāfiskajām aktivitātēm pasaulē.

Ģeogrāfiskie raksti (1929-1938)