Samuels Knohs Bibliotēkai kopumā uzdāvinājis 5383 eksemplārus ķīmijas nozarē, tai skaitā 52 periodiskos izdevumus, 419 nosaukumu grāmatas un dažādus elektroniskos izdevumus.

Samuela Knoha kolekcija galvenokārt satur izdevumus ķīmijas nozarē angļu valodā, piemēram, izdevumus par polimēriem, grāmatas organiskajā ķīmijā, vides ķīmijā, fizikālajā un analītiskajā ķīmijā, virusoloģijā un klīniskajā ķīmijā. Ar LU Goda biedra Samuela Knoha palīdzību Bibliotēkas Ķīmijas zinātņu bibliotēka gandrīz pilnā komplektācijā saņēmusi tādus referatīvos žurnālus kā "Chemical Abstract" un "Belsteins Handbuch der Organishen Chemie".

Samuela Knoha kolekcijas veidošana tika uzsākta 1990. gadā, kad, būdams Amerikas ķīmiķu biedrības biedrs un lielisks organizators, S. Knohs gandrīz 10 gadus organizēja ķīmijas un tai radniecīgo nozaru grāmatu un žurnālu vākšanu ASV un pārsūtīšanu Bibliotēkai.

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas S. Knohs ir aktīvi darbojies, lai atbalstītu un stiprinātu mācību un zinātnisko darbu LU. Viens no nozīmīgākajiem ieguldījumiem bija studiju un pētījumu materiālās bāzes uzlabošana.

S. Knohs darbojās "Project Bookshare" programmā, kuras ietvaros tiek vāktas grāmatas, žurnāli un citi izglītojoši resursi ķīmijas nozarē un izplatīti mācību iestādēs gan ASV, gan citās zemēs, ieskaitot Austrumeiropu.  "Project Bookshare" tika uzsākta 1984. gadā, kad kļuva skaidrs, ka daudzās Austrumeiropas un ASV mazo universitāšu bibliotēkās trūkst nozīmīgu publikāciju ķīmijas nozarē. Taču daudzām ASV ķīmiķu organizācijām bija šādas literatūras pārpilnība, no kuras dažādu iemeslu dēļ tās labprāt vēlējās atbrīvoties. Tā rezultātā radās projekts, kas paredzēja koordinēt un sadalīt dāvinājumus.

Samuels Knohs dzimis 1926. gadā Aizputē, kara beigās emigrējis uz Vāciju, pēc tam devies uz ASV, kur arī studējis. Dabaszinātņu bakalaura grādu ķīmijā ieguvis Penna Valsts universitātē Pensilvānijā, ASV. S. Knohs kļuvis par ASV un pasaulē atzītu speciālistu tehniskajā analītiskajā ķīmijā, ilgus gadus strādājis vairāku ASV firmu zinātnes un attīstības nodaļās.

S. Knoha zinātniskā darbība saistīta ar hromatogrāfisko materiālu pētījumiem, materiālu virsmas raksturošanu un pilnveidotas analītiskās ķīmijas aparatūras izveidi. Viņš ir publicējis vairākus zinātniskos darbus, tai skaitā saņēmis 3 patentus.

Kopš 1993. gada S. Knohs ir Malinkroda Beikera korporācijas datubāzes vadītājs (Filipsburgā, Ņūdžersijā, ASV).

S. Knohs viesojoties dzimtenē apmeklējis arī LU un tās Bibliotēku.

Samuela Knoha dāvinājuma kolekcija atrodas Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkas krājumā un Krātuvē. 

Izmantotais avots:

Vīksna, A. Ķīmijas bibliotēkai - literatūras sūtījums no Amerikas : [par ASV Ķīmiķu biedrības (ACS) grāmatu dāvinājumu LU Bibliotēkai projekta "Project Bookshare" ietvaros]. No: Universitātes Avīze. Nr.10, 2003, 11.febr., 3.lpp. : il.

 

No kreisās: Samuels Knohs, ASV Ķīmiķu biedrības biedrs, LU Goda biedrs
un Jānis Švirksts, LU Ķīmijas fakultātes dekāns LU dibināšanas 87. gadadienai veltītajā LU Senāta svinīgajā sēdē. Foto: Toms Grīnbergs

No labās: LU rektors Ivars Lācis pasniedz LU Goda biedra diplomu ASV Ķīmiķu biedrības biedram Samuelam Knoham LU dibināšanas 87. gadadienai veltītajā LU Senāta svinīgajā sēdē. Foto: Toms Grīnbergs