Profesora Alberta Varslavāna dāvinājums

Bibliotēka 2005. gadā no profesora Alberta Varslavāna (1929 - 2010) saņēma unikālu dāvinājumu - miniatūrizdevumu (maza izmēra izdevumu) kolekciju. 

Alberta Varslavāna liela daļa mūža bija saistīta ar LU. 1958. gadā viņš ar izcilību absolvēja Vēstures fakultātes neklātienes nodaļu, bet no 1963. gada profesors uzsāka darba gaitas LU, lasīja lekcijas vēstures specialitātes studentiem un ieņēma dažādus amatus: Vispārējās vēstures, Jauno un jaunāko laiku vēstures, Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedru vadītājs (1964 - 1968), Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns (1974 - 1984), Latvijas Valsts Universitātes zinātņu prorektors (1974 - 1984), Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs (1984 - 1994), profesors bija Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

Mazo grāmatu kolekcionēšana bija A. Varslavāna vaļasprieks. Braucot komandējumos profesors vienmēr mērķtiecīgi no katras valsts centies atvest kādu maza izmēra grāmatu. Galvenais nav bijis grāmatas saturs, bet gan izmērs.

Šī dāvinājuma lielākā vērtība - oriģinālais formāts, grāmatas ir ļoti mazas, to izmēri atbilst standartiem, kurus ievēro miniatūrizdevumu kolekcionāri. Šie standarti dažādās valstīs atšķiras, piemēram - angliski runājošās valstīs - līdz 76,2 × 76,2 mm, Rietumeiropā, Krievijā un Austrumeiropas valstīs līdz 100 × 100 mm. Profesora kolekcijas vismazākās grāmatas izmērs ir tikai 40 x 30 mm.  A. Varslavāna kolekcijā pavisam bija 163 grāmatas, kas izdotas dažādās valodās, piemēram, latviešu - 69, krievu - 48, poļu - 25, lietuviešu - 11, vācu - 6, angļu - 2, igauņu - 2. 

Dāvinājuma izdevumi izdoti ne tikai dažādās valodās, tie aptver daudz atšķirīgu žanru, piemēram, prozu un dzeju, gan dažādus tematus, piemēram, mākslu, politiku, gan arī dažādus izdevuma veidus, piemēram, tūrisma ceļvežus un uzziņu literatūru.

Bibliotēkas darbinieki, saņemtā dāvinājuma iespaidā, izpētīja, ka Bibliotēkā ir vēl 430 dažādi interesanti miniatūrizdevumi, kas ir pieejami ikvienam interesentam.

Dāvinājums atrodas Bibliotēkas krātuvē.

Izmantotie avoti:

1. Bērziņš, J. Vēsturnieku Albertu Varslavānu mūžībā pavadot. Zinātnes Vēstnesis [tiešsaiste], 2010.g. 6. septembris. [skatīts 24.08.12]. Pieejams šeit
2. Limane, Lilija. Mazo grāmatiņu valdzinājums: miniatūrgrāmatu vēsture un mūsdienas. Bibliotēku pasaule [tiešsaiste], Nr.46, 2009, 75.-81. lpp. [skatīts 24.08.12]. Pieejams šeit

A. Polis, J. Šabaļina. Profesora A. Varslavāna dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai