Katru gadu Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Bibliotēkas krājumu papildina vērtīgi dāvinājumi gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Arī 2019. un 2020. gadā LU Bibliotēkā bija saņemta virkne dāvinājumu no dažādām Latvijas un ārzemju institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, tajā skaitā Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Republikas Augstākās tiesas, Latvijas Zinātņu Akadēmijas, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra, Latvijas Ārstu biedrības, Biedrības “Zaļa brīvība”, Šveices Kultūras Fonda “Pro Helvetia” un daudziem citiem.

Dāvinātāju vidū bija arī vairākas ārvalstu vēstniecības Latvijā – Dānijas, Amerikas Savienoto Valstu, Armēnijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Itālijas, Turcijas, Kazahstānas Republikas vēstniecības.

Piemēram, Armēnijas vēstnieks Tigrans Mkrtčjans (Tigran Mkrtchyan) pasniedza LU rektoram, profesoram Indriķim Muižniekam 50 krāšņu un vērtīgu izdevumu dāvinājumu. Balstoties uz dāvinājumu, LU Bibliotēka 2019. gadā aprīlī rīkoja grāmatu izstādi, kas ļāva iepazīt Armēnijas un Turcijas starptautiskās attiecības, dabu un kultūras dzīvi, kā arī sāpīgas Armēnijas vēstures lappuses– armēņu genocīdu Osmaņu impērijā un vēlākajos gadsimtos, Arcahas jeb Kalnu Karabaha karu.

Savukārt apjomīgs Itālijas Republikas vēstniecības dāvinājums - 221 grāmata, iepazīstināja ar Itālijas vēsturi, kultūru un mākslu.

Minētajā laika periodā grāmatas dāvinājušas arī Latvijas un ārzemju universitātes, tostarp, – Kauņas tehnoloģijas universitāte (Kauno Technologijas universitatas), Klaipēdas universitāte (Klaipėdos universitetas), Tartu Universitāte (Tartu Ülikool), Boras Universitāte (University of Borås), Krakovas Universitāte (Uniwersytet Jagielloński), Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Vienlaikus Bibliotēka saņēma dāvinājumus no LU fakultātēm, katedrām, institūtiem, LU Muzeja un citām struktūrvienībām, kā arī LU fakultāšu absolventiem un fakultāšu studentu pašpārvaldēm. To vidū vērtīgs Bibliotēkas krājuma papildinājums ar 403 itāļu grāmatām bija dāvinājums no LU Humanitāro zinātņu fakultātes Itāļu valodas un kultūras studiju centra, kuru pārstāvēja lektori Lo Bello un Napolitano Rosario. Grāmatas palīdzēs studentiem ne tikai apgūt itāļu valodu, bet arī iepazīstināt ar Itālijas daiļliteratūru, kultūru un tradīcijām.

Tāpat dāvinātāju lokā bija daudzi individuālie dāvinātāji, kā arī grāmatu autori. Piemēram, LU profesors Andris Rubins, kā grāmatas “Dermatoveneroloģija” autors un atbildīgais redaktors, dāvināja Bibliotēkai 70 minētās grāmatas eksemplārus, nodrošinot Medicīnas fakultātes studentiem mācību procesā nepieciešamo literatūru.

Bibliotēka ir ļoti pateicīga visiem dāvinātājiem par iespēju papildināt krājumu ar saturiski vērtīgiem izdevumiem.