Rihards Zariņš

Rihards Zariņš (1869–1939) – latviešu grafiķis, ekslibra pamatlicējs latviešu grafikā. R. Zariņš bija Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas meistardarbnīcas vadītājs (no 1921. g.) un Valsts vērtspapīru spiestuves pārvaldnieks (1919–1933).

Par talantīga grafiķa daudzveidīgo aktivitāti liecina vairāki zīmējumi, ekslibri, oforti, grāmatu un periodikas noformējumi. R. Zariņš bija viens no Latvijas Republikas ģerboņa veidotājiem, kā arī daudzu papīra naudas zīmju un LR vērtspapīru autors. Mākslinieks ir hrestomātiskā „Latvju dainu” pirmizdevuma (1894) pirmā sējuma vāka autors. Plašākā sabiedrībā viņu pazīst kā fundamentālā 3 sējumu krājuma “Latvju raksti” (1924 - 1931) redaktoru. Izdevumā ir iekļauti 37 tradicionālo tautas tērpu akvareļu zīmējumi, kuru autors ir R. Zariņš.

R. Zariņa mākslas darbi ir ārkārtīgi dekoratīvi un grezni. Mākslinieka stilu vislabāk raksturo Anatolija Fransa romāna „Silvestra Bonnāra noziegums” (1936) grafiskais iekārtojums. Izdevumu rotā latīņu burtu salikums un vinjetes. Ornamentika vienmēr bijusi R. Zariņa interešu lokā, tāpēc grāmatas noformējumā labi iekļaujas katrai nodaļai zīmētie sākumburti ar ornamentējumu.