Par izstādi

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka piedāvā aplūkot virtuālo izstādi „Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā”, kas veidota nolūkā akcentēt grāmatu izdevēja Miķela Goppera un viņa dibinātā pazīstamā apgāda  „Zelta Ābele” nozīmīgo vietu Latvijas 20. gs. grāmatu kultūrā.

Virtuālā izstāde raksturo  Miķeli Gopperu kā vienu no sava laika mākslinieciski un poligrāfiski izcilākajiem grāmatu izdevējiem, uzsverot viņa kultūrvēsturisko nozīmi Latvijas grāmatniecībā. Izstādē sniegts ieskats apgāda „Zelta Ābele” vēsturiskajā attīstībā, izcelti virtuozākie un izteiksmē bagātākie, dažādās tehnikās strādājošie grafiķi, kuri visaktīvāk darbojušies  apgāda grāmatu tapšanā. Savukārt, pārlūkojot laikabiedru atmiņas, atklāta M. Goppera interesantā un savdabīgā personība.

Latvijā apgāda „Zelta Ābele” izdevumi visapjomīgāk iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un LU Bibliotēkas krājumos. LNB krājumā ir M. Goppera arhīvs – „Zelta Ābeles” izdošanai sagatavotie manuskripti, to korektūras, ilustrācijas, izdevumu maketi, klišejas un memoriālie priekšmeti.

LU Bibliotēkas „Zelta Ābeles” kolekcijā šobrīd ir 103 izdevumi 172 eksemplāros dažādās valodās, kas aptver apgāda pastāvēšanas visus posmus. LUB kolekcija veidojās gadu gaitā no dažādiem avotiem: no LUB krājumā esošām grāmatām, no pārņemto bibliotēku un organizāciju krājumiem, kā arī no dāvinājumiem. Grāmatas dāvināja, piemēram, Studentu korporāciju kopa Sidnejā, Latvju Biedrības Lielbritānijā Bradfordas latviešu bibliotēka. Kolekcija interesanta arī ar grāmatām, kuras ir saņemtas no privātbibliotēkām - par ko liecina dāvinātāju exlibri. Nozīmīgākie un savdabīgākie kolekcijas izdevumi iekļauti virtuālajā izstādē un priecē tās skatītājus.

Izstādes veidotājas Tamāra Černišova, Vēsma Klūga un Dace Šturme aicina visus interesentus doties virtuālā ceļojumā pa vēsturiskajām lappusēm.

Izmantotie avoti

LU Bibliotēkas „Zelta Ābeles” kolekcijas izdevumu saraksts