Haralds Biezais

Teologs un reliģiju pētnieks Haralds Biezais (1906-1995) atgādina “Zelta Ābeles” devumu latviešu grāmatniecībā un novērtē M. Goppera lomu tajā:

”Zelta Ābele” ir pazīstama kopš trīsdesmito gadu vidus ar nedaudzu, bet skaistu grāmatu izdevumiem. (..) Trimdas apstākļos „Zelta Ābele” ir savu darbu turpinājusi tādā pat garā un savu vārdu ierakstījusi ne tikai trimdas, bet latviešu grāmatniecības vēsturē vispār ar vairākiem A. Spekes darbiem (..). Šoreiz ir iemesls to visu atgādināt, jo nupat tās apgādā ir iznākusi, liekas, pati skaistākā grāmata, ko apgāds vispār ir izdevis, - Jāņa Plēpja gravīras kokā. (..)  Izdevējs M. Goppers, celdams pateicības pieminekli J. Plēpim, ir atklājis arī pats savu seju. Tā ir latviešu grāmatnieka fanātiķa seja. Kam trimdas garajos gados ir bijis iespējams sekot viņa dzīves un darba gaitām, tas būs atklājis, ka viņš pats, dzīvodams visai pieticīgos apstākļos, ir skatījis nākotnes vīzijas” [4].

Biezais H. Miķelis Goppers un viņa Zelta Ābele / H. Biezais // Treji Vārti, Nr. 81 (01.03.1981), 6.-7. lpp.