Izmantotie informācijas avoti

1. Baltiņš, Māris. Nejaušais un likumsakarīgais LU Medicīnas fakultātes attīstībā 20. un 30. gados / Māris Baltiņš // Latvijas Universitātei – 80 : konferences referātu tēzes. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. – 155.–156. lpp. 2. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : 1998-2008 / [redakcijas kolēģija: Uldis Vikmanis (atbildīgais redaktors), Ingrīda Rumba, Arnis Vīksna (sastādītājs)]. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 199 lpp. : il., portr., diagr. 3. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekāni // Rīdzinieku veselības aprūpe. – Rīga : Andris Glāzītis, 2003. – 59.lpp. 4. Lindberga, Ruta. Anatomijas muzejs un anatomijas katedra 70. gadskārtā / Ruta Lindberga // Latvijas Ārsts, 1990, Nr. 2, 66.–67.lpp. 5. Medicīnas fakultāte // Latvijas Universitātei – 80. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. – 65.–66. lpp. 6. Nestere, Līga. Necerēti augsta interese par medicīnas studijām : [par medicīnas studiju popularitāti] / Līga Nestere ; tekstā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes dekāns Ardis Platkājis, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekāne Ingrīda Rumba-Rozenfelde / Platkājis, Ardis, Rumba-Rozenfelde, Ingrīda // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.176 (2009, 3.aug.), 12. lpp. 7. Prīmanis, Jānis. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 50 gadu gaitas, 1919–1969 / J. Prīmanis // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts : LAZA. – Nr.116 (1979), [3.]–6. lpp. 8. Vikmanis, Uldis. LU Medicīnas fakultātes dekāni (1919–1950) // Latvijas Universitātei – 80 : konferences referātu tēzes. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. – 186.–187. lpp. 9. Vīksna, Arnis. LU [Latvijas universitātes] Medicīnas fakultātes absolventi (1920-1950): avoti un apkopojums = Graduates of the Faculty of medicine of the University of Latvia (1920-1950): sources and overview / Arnis Vīksna. Latvijas Universitātes raksti ; 738. sēj. // Zinātņu vēsture un muzejniecība, (2008), [63.]–77.lpp. : tab. 10. Vīksna, Arnis. Medicīnas fakultātes atdalīšana no Latvijas Valsts universitātes : (1941–1950) // Latvijas Vēsture, Nr. 3 (2000), 49.–54. lpp.   Izmantotie informācijas avoti attēliem 1. Arājs, Kārlis. Latviešu kauli... / Kārlis Arājs. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2005. – 72., 187. lpp. 2. 90 Latvijas Universitātes mirkļi. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. – 22. lpp. 3. Ernests Burtnieks // Rīgas Stradiņa universitāte [Elektroniskais resurss]. Pieejams: http://www.rsu.lv/par-rsu/rektori/prof-ernests-burtnieks
4. Grīnbergs, Toms. LU fotoarhīvs. Pieejams: http://foto.lu.lv
5. Hermanis Buduls // Vītolu fonds [Elektroniskais resurss]. Pieejams: http://www.vitolufonds.lv/assets/images/Hermanis_Buduls_2.jpg
6. Ingrīda Rumba-Rozenfelde // Latvijas Universitāte [Elektroniskais resurss]. Pieejams: http://www.lu.lv/kontakti/foto/1704.jpg
7. Jēkabs Prīmanis // Birze, Miervaldis. Hic locus est. – Sveiks un vesels. – Nr. 11/12, 15. lpp. 8. Latvijas Universitāte ilustrācijās. – Rīga: Gulbis, 1929. – 7., 54., 55., 61., 62., 63., 64., 65., 66. lpp. 9. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : 1998–2008. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 24., 29., 35., 61., 75., 97. lpp. 10. Pauls Stradiņš // Rīgas Stradiņa universitāte [Elektroniskais resurss]. Pieejams: http://www.rsu.lv/eng/images/stories/bildes/portreti/P.Stradins.jpg
11. Rīgas 1. slimnīca. – Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2001. – 36., 37., 39., 40. lpp. 12. Uldis Vikmanis // Latvijas Zinātņu akadēmija [Elektroniskais resurss]. Pieejams: http://www.lza.lv/scientists/Vikmanisu1.jpg