Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

No 27. janvāra LU 68. zinātniskās konferences ietvaros LU Bibliotēka piedāvā iepazīties ar vairākām izstādēm, kas atspoguļo LU akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātniskos sasniegumus 2009. gadā.
LU Bibliotēka piedāvā aplūkot gan vairākas tradicionālās izstādes, gan virtuālo izstādi „Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās” LU portālā.

No 27. janvāra līdz 30. aprīlim LU Bibliotēkas centrālajā ēkā, Kalpaka bulv. 4, 2. stāvā apskatāma izstāde „2009. gadā izdotās LU mācībspēku monogrāfijas”, kurā LU Bibliotēka piedāvā iepazīties ar LU akadēmiskā personāla jaunākajiem zinātniskajiem izdevumiem. Izstādē aplūkojamas 32 monogrāfijas dažādās zinātņu nozarēs. Interesenti var iepazīties ar LU mācībspēku izdotajām grāmatām vēsturē, ekonomikā, vides zinātnēs, filozofijā u.c. zinātņu nozarēs.
Izstādē „2009. gadā izdotās LU mācībspēku monogrāfijas” ietverto izdevumu saraksts

LU Bibliotēkas centrālās ēkas lasītavā, Kalpaka bulv. 4, no 3. februāra līdz 26. februārim ir aplūkojama izstāde "Latvijas Universitātē aizstāvētās disertācijas 2009. gadā". Izstādē var aplūkot 41 disertāciju vairākās zinātņu nozarēs – filozofijā, vēsturē, bibliotēkzinātnē, datorzinātnē, sabiedriskajās zinātnēs, pedagoģijā, juridiskajās zinātnēs, ekonomikā, medicīnā, mākslas zinātnēs, valodniecībā, literatūrzinātnē un dabas zinātnēs.

LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēka aicina no 28. janvāra līdz 27. februārim Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā, Aspazijas bulv. 5, 203. telpā, apmeklēt izstādi „LU Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas no 2008.-2009. gadam”.
Izstādē izvietotas grāmatas, rakstu krājumi, vairāku promocijas darbu kopsavilkumi, LU Rakstu krājumi, kuros iekļauts plašs Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskā personāla rakstu klāsts. Apmeklētāji var iepazīties LU Bibliotēkas krājumā esošām, studentu ļoti pieprasītām grāmatām mikroekonomikā, mārketingā, finanšu analīzē un citās ekonomikas zinātņu nozarēs.
Izstādē „LU Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas no 2008.-2009. gadam” ietverto izdevumu saraksts

LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā, Zeļļu ielā 8, 5. stāvā, no 4. februāra līdz 4. martam aplūkojama izstāde „LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēku 2008. un 2009. gada publikācijas”. Izstādē var iepazīties ar jaunākajām publikācijām fizikas, matemātikas, optometrijas un redzes zinātņu nozarēs.
Izstādē „LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēku 2008. un 2009. gada publikācijas” ietverto izdevumu saraksts

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā Visvalža ielā 4a, 1. stāvā, 8. februārī, plkst. 13:30 notiks izstādes „LU Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku publikācijas 2009” atklāšana. Izstādē aplūkojamas monogrāfijas, rakstu krājumi, disertāciju kopsavilkumi humanitārajās zinātnēs. Izstāde veltīta LU Humanitāro zinātņu fakultātes atklāšanai. Interesenti var iepazīties ar izstādi no 8. februāra līdz 10. martam.
Izstādē „LU Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku publikācijas 2009” ietverto izdevumu saraksts

LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka izstādē „LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mācībspēku publikācijas (2008.-2009.g.)” piedāvā iepazīties ar LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mācībspēku jaunākajiem zinātniskajiem izdevumiem. Izstādē aplūkojamas 288 publikācijas dažādās zinātņu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, valodniecībā, mākslā un citās nozarēs.
Izstādes veidošanā izmantoti iespieddarbi, kas pieejami LU Bibliotēkas centrālajā ēkā un Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas krājumā.
Izstāde ir apskatāma LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, Jūrmalas gatvē 74/76, 1. stāvā no 4. februāra līdz 4. martam.
Izstādē „LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes mācībspēku publikācijas (2008.-2009.g.)” ietverto izdevumu saraksts

LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, Valdemāra ielā 48, 2. stāvā, skatāma izstāde „2009. gadā izdotās LU Ķīmijas fakultātes mācībspēku publikācijas. Izstādē aplūkojamas 2009. gadā LU Ķīmijas fakultātes mācībspēku un doktorantu izdotās grāmatas, disertāciju kopsavilkumi un raksti ķīmijas nozarē. Izstāde ir apskatāma no 27. janvāra līdz 30.aprīlim.
Izstādē „2009. gadā izdotās LU Ķīmijas fakultātes mācībspēku publikācijas” ietverto izdevumu saraksts

Virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2009. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās" ietvertas LU mācībspēku un zinātnieku 2009. gadā tapušās publikācijas, kuras sadalītas vairākās nodaļās atbilstoši LU struktūrvienībām. Publikāciju sarakstā iekļauti izdoto monogrāfiju apraksti, tiem seko elektronisko publikāciju apraksti un pārējo zinātnisko publikāciju analītiskie apraksti. Izstādi vizuāli papildina publicēto izdevumu vāku attēli. Par informācijas avotu izstādes veidošanai izmantota LU Bibliotēkas veidotā „Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze”, kas regulāri tiek papildināta ar zinātnieku iesniegto informāciju.

 

 

 Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!

Sagatavoja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa