KURZEMES LITERATŪRAS UN MĀKSLAS BIEDRĪBA: VĒSTURES AINAS


Kurzemes guberņas cildenā ģimnāzija
(bjusī Pētera akadēmija), kurā notika
pirmās Kuzemes literatūras un
mākslas biedrības sanāksmes.
Viens no notikumiem, kas iezīmēja kultūras un zinātnes dzīvi 2015. gadā, bija Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšanas 200 gadu atcere. Šajā sakarā Latvijas Universitātes Bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu sarīkoja izstādi, kuras centrā bija biedrības un ar to saistītā Kurzemes provinces muzeja grāmatu krājums. Ekspozīciju veidoja gan pašas biedrības izdevumi, gan dažādas tematikas grāmatas, kas fiziski bija atradušās biedrības un muzeja bibliotēkā, bet tagad glabājas Latvijas Universitātes Bibliotēkā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā.

Virtuālā izstāde “Kurzemes literatūras un mākslas bierdrība: vēstures ainas” veidota uz 2015. gada izstādes pamata, darbā ar saviem materiāliem iesaistoties arī Kurzemes provinces muzeja pēctecim – Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam. Vairāku apsvērumu dēļ izcelts jautājums par biedrības izdevumiem un tās bibliotēku. Lielā mērā to noteica apstāklis, kam līdz šim nav bijusi pievērsta īpaša uzmanība un kas izstādes sagatavošanas laikā kļuva par savdabīgu atklājumu, proti, Latvijā ir palikuši un saglabājušies biedrībai piederējušo grāmatu eksemplāri. Lielākā daļa no tiem, ko izstādes veidotājiem izdevies apzināt, redzama šajā izstādē.