Ēģiptes valdzinājums 19. gadsimta gravīru atspoguļojumā

Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā atrodas „Description de l’Egypte” lielformāta oriģinālgravīru 2. izdevums, kas izdots Parīzē laika periodā no 1820. - 1829. gadam.

Franču zinātnieki Napoleona Bonoparta (1769 –1821) Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam izveidoja vēsturiski ilustratīvu un mākslinieciski vērtīgu gravīru kolekciju ar nosaukumu: „Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française” un latviešu valodā: „Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā”.

Šī dokumentāli precīzā oriģinālgravīru izdevuma aktualitāte un nozīmība nav mazinājusies arī mūsdienās, un tas uzskatāms par 19. gadsimta šedevru.

Izstādē aplūkojamas fotogrāfijas, kas ietvertas trīs sadaļās:

  • Oriģinālgravīras „Description de l’Egypte” pirms restaurācijas;
  • Oriģinālgravīras „Description de l’Egypte” pēc restaurācijas;
  • Oriģinālgravīru kolekcijas izstāde Francijas kultūras centrā 2006. gadā.

Izstāde pieejama tiešsaistē LU fotoarhīvā. Aicinām ielūkoties – Ēģiptes valdzinājums 19. gadsimta gravīru atspoguļojumā.

 

Izstādi sagatavoja: LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa sadarbībā ar Tomu Grīnbergu

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!