LU rektors Augusts Tentelis

Virtuālā izstāde ir veltīta profesoram Augustam Tentelim - vēsturniekam, izglītības un valsts darbiniekam, vienam no pirmajiem Latvijas Universitātes rektoriem.

Profesors A. Tentelis bija LU rektors no 1925.-1927., 1929.-1931. gadam, kā arī LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns (1927-1928, 1931-1933) un Universitātes pro¬rektors (1924-1925).

A. Tentelis bija specializējies Rietumeiropas viduslaiku vēsturē, bet viņa devums Latvijas vēstures pētniecībā saistāms ar Latvijas Universitātes docētāja ieguldījumu, sagatavojot jaunās paaudzes profesionālus vēsturniekus, kuriem viņš nodeva savu pieredzi un zināšanas. A. Tentelis aicināja pētīt un vērtēt Latvijas vēsturi no nacionālām, t.i., latviešu tautas pozīcijām. 1936. ga¬dā, kad tika nodibināts Latvijas vēstures institūts, A. Tentelis kļuva par tā direktoru un arī institūta izdotā "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" redaktoru.

Īpašu vietu A. Tenteļa dzīvē ieņēma darbošanās Latvijas izg1ītības laukā. 1928. gadā A. Tenteli iecēla par izglītības ministru. Šo amatu viņš atkārtoti ieņēma arī no 1935. 1īdz 1938. gadam.

A. Tentelis savu dzīvi bija veltījis divām zinātnēm - vēsturei un pedagoģijai. Latvijas valsts to novērtēja, apbalvojot viņu ar III, II un I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!