Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī no 27. novembra skatāma izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21.gs.”, kurā iekļautas arī Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas krājumā esošās oriģinālgravīras.

No LU Bibliotēkas krājuma izstādē eksponētas trīs oriģinālgravīras no unikāla Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdotā oriģinālgravīru kolekcijas 2. izdevuma “Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française” jeb “Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā”. Izstādē iekļautajās gravīrās attēlota senā Kaira, Memfisas piramīdas, kā arī statujas un plafoni.

LU Bibliotēkas krājumā esošais oriģinālgravīru izdevums izdots Parīzē laika periodā no 1821. līdz 1829. gadam un tas sastāv no 37 sējumiem (929 eks.), gravīras ir melnbaltas, izņemot pirmo plati, kas ir krāšņi kolorēta. Gravīras ir vairāk nekā 150 slavenu dažādu nozaru zinātnieku un pētnieku sadarbības rezultāts, kuri pavadīja Napoleonu ekspedīcijā uz Ēģipti laikā no 1798. līdz 1801. gadam.

Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā.16.-21.gs.” atspoguļo dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju veidošanās vēsturi. Ventspils muzeju zālēs pirmo reizi Latvijā eksponēti vairāki simti dabas izcelsmes un mākslas priekšmeti no Latvijas muzeju un mantojuma institūciju, kā arī franču privātkolekcijām.

Izstādi piedāvā Ventspils muzejs, sadarbībā ar kultūras biedrību VIA ARS.

Izstādes partneri Latvijā: Jēkabpils Vēstures muzejs, LU Vēstures muzejs, LU Bibliotēka, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA / LNMM, Rundāles pils muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LVVA un Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs.

Franču kolekcionāri: Philippe Thomas, Yves Badetz, Daniel Tommasi-Kliviski, Gilles Bonnevialle

Izstādi papildina Arta Sveces kolekcija, mākslinieku Kaspars Geiduka, Patrika Peltjē (Patrick Peltier), Silvēra Žarosona (Silvère Jarrosson), Katrīnas Šaijū (Catherine Chailloux) un Annas Fokas (Anna Foka) darbi.