Jēkabpils Vēstures muzejā Krustpils pilī no 29. maija līdz 31. oktobrim skatāma izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21.gs.”, kurā iekļautas arī Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas krājumā esošās oriģinālgravīras.

No LU Bibliotēkas krājuma izstādē eksponētas četras oriģinālgravīras no unikāla Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdotā oriģinālgravīru kolekcijas 2. izdevuma “Description de l'Égypte ou Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française” jeb “Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā”. Izstādē iekļautajās gravīrās attēlotas senās Memfisas piramīdas, kā arī Tēbas.

LU Bibliotēkas krājumā esošais oriģinālgravīru izdevums izdots Parīzē laika periodā no 1821. līdz 1829. gadam un tas sastāv no 37 sējumiem (929 eks.), gravīras ir melnbaltas, izņemot pirmo plati, kas ir krāšņi kolorēta. Gravīras ir vairāk nekā 150 slavenu dažādu nozaru zinātnieku un pētnieku sadarbības rezultāts, kuri pavadīja Napoleonu ekspedīcijā uz Ēģipti laikā no 1798. līdz 1801. gadam.

Izstāde “Retumu kabineti. Kaislība Eiropā.16.-21.gs.” atspoguļo dabas vai mākslas priekšmetu kolekciju veidošanās vēsturi. Krustpils pils zālēs eksponēti vairāki simti dabas izcelsmes un mākslas priekšmeti no Latvijas muzeju un mantojuma institūciju, kā arī franču privātkolekcijām. Pateicoties daudzu Latvijas kuratoru veiktajai tēmas izpētei un nozīmīgāko kultūras institūciju deponējumiem, šī izstāde sniedz ieskatu arī hercoga Jēkaba valdīšanas laikā, kad hercogistei, līdzīgi kā citām Eiropas jūras lielvalstīm, bija savas kolonijas, no kurām uz Kurzemi ceļoja eksotiskas lietas.

Izstādi piedāvā Jēkabpils Vēstures muzejs, sadarbībā ar kultūras biedrību VIA ARS.

Izstādes partneri Latvijā: Ventspils muzejs, Latvijas Universitātes muzejs, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA / Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rundāles pils muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Valsts vēstures arhīvs un Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejs.

Franču kolekcionāri: Philippe Thomas, Yves Badetz, Daniel Tommasi-Kliviski, Gilles Bonnevialle.

Izstādi papildina Arta Sveces kolekcija, Patrika Peltjē (Patrick Peltier), Silvēra Žarosona (Silvère Jarrosson), Katrīnas Šaijū (Catherine Chailloux) un Annas Fokas (Anna Foka) darbi.