LU Bibliotēka informē, ka paplašināts LU abonētās datubāzes JSTOR e-žurnālu kolekciju saraksts piekļuvei LU telpās un attālināti.

Turpmāk LU studentiem un darbiniekiem pieejami papildus 313 e-žurnālu arhīva rakstu pilnteksti sekojošās kolekcijās Arts & Sciences XIV un Arts & Sciences XV.

Kolekciju Arts & Sciences XIV veido 147 e-žurnālu nosaukumi, aptverot valodniecības un literatūras, politikas zinātnes, komunikācijas studijas, arheoloģiju un Āzijas studijas. Kolekcijas materiāls veltīts kultūras un komunikācijas studijām, sākot no civilizācijas pirmsākumiem līdz cilvēces attīstību un izaugsmi apliecinošiem sasniegumiem, tāpat kolekcijā ietverto žurnālu nosaukumu kodols izceļ zinātnes, tehnoloģiju un STEM (dabas zinātņu un tehnoloģiju) izglītības aspektus. Kolekcijā ietvertie žurnāli izdoti 17 pasaules valstīs, tie pārstāv 23 zinātnes nozares un datējami, sākot ar 1839. gadu.

Arts & Sciences XIV kolekcijā iekļauto e-žurnālu nosaukumu saraksts

Kolekcijā Arts & Sciences XV iekļauti 166 e-žurnāli, kas aptver matemātikas, vēstures, filozofijas, valodniecības un literatūrzinātnes jomu. Kolekcijā iekļautie e-žurnāli aptver humanitārās, sociālās un eksaktās zinātnes dažādos aspektos. E-žurnāli datējami, sākot ar 1853. gadu.

Arts & Sciences XV kolekcijā iekļauto e-žurnālu nosaukumu saraksts

 

Līdz šim LU abonēja datubāzes JSTOR e-žurnālu arhīva  kolekcijas I-XII, kā arī kolekciju Life Sciences, kopumā nodrošinot piekļuvi 1684 daudznozaru e-žurnālu arhīvrakstu pilntekstiem.

Informācija par JSTOR abonētajām kolekcijām un piekļuves saite pieejama šeit.

Dalīties