LU Bibliotēka laikā no 20. līdz 24. aprīlim Bibliotēku nedēļas ietvaros organizēja dažādus bezmaksas LU abonēto e-resursu izmantošanas prasmju pilnveidošanas tiešsaistes seminārus (vebinārus).

Aprīlis tradicionāli ir Latvijas Bibliotēku mēnesis, kad teju katra bibliotēka nedēļas garumā saviem lasītājiem iedzīvina un īsteno neparastas aktivitātes. Šogad LU Bibliotēkas organizētās aktivitātes bija saistītas ar prasmju pilnveidošanu tiešsaistē un sasaucās ar Bibliotēku nedēļas moto - "Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!".

LU Bibliotēka organizēja 14 tiešsaistes seminārus LU abonēto e-resursu izmantošanas prasmju pilnveidošanai, tajos piedalījās 170 dalībnieki. Šos vebinārus par noderīgiem savās studijās un pētniecības darbā var saukt ikviens LU students, akadēmiskā un zinātniskā personāla pārstāvis. Tāpat vairāki no organizētajiem tiešsaistes semināriem bija sevišķi saistoši LU pētniekiem un doktorantūras studentiem, kuri ir topošie vai esošie zinātnisku publikāciju autori.

Tiešsaistes semināros bija iespējams apgūt dažādus tematus. Pieejamās prezentācijas un vebināru ierakstus iespējams atkārtoti izmantot savu prasmju atjaunošanai un pilnveidošanai.

Vebinārs par datubāzes SAGE Journals izmantošanas iespējām. To vadīja izdevniecības SAGE pārstāve Hloja Tērnere (Chloe Turner).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA   

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS (nepieciešama lejupielāde)

Vebinārs par abonēto kompānijas EBSCO resursu (EBSCO host, Central & Eastern European Academic Source, PsycARTICLES) izmantošanas iespējām (Searching within EBSCO databases). To vadīja kompānijas EBSCO pārstāve Urzula Novicka (Urszula Nowicka).

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS

Web of Science – bibliogrāfiskās informācijas un citējamības datubāzu platforma. Ievads platformas izmantošanā (Web of Science - discovery and citation analysis tool. Introduction to platform). To vadīja kompānijas Clarivate Analytics pārstāvis Marcins Kapčinskis (Marcin Kapczynski).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS

Vebinārs par datubāzes SpringerLink Contemporary Journals un ZentralBlattMATH izmantošanas iespējām. To vadīja izdevniecības Springer Nature  pārstāvis Renē Arnots (Rene Aernoudts).

* Šobrīd vebināra ieraksts nav pieejams.

Vebinārs par datubāzes Taylor & Francis Social Science & Humanities Library izmantošanas iespējām. To vadīja izdevniecības Taylor & Francis Group pārstāve Eva Bleika (Eva Blake).

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS (nepieciešama lejupielāde)

Vebinārs “Efektīva situācijas pārvaldīšana, pārejot uz e-mācībām” par kompānijas ProQuest abonēto e-resursu (Dissertations & Theses Global, Ebook Central Academic Complete Collection) izmantošanas iespējām (Managing the transition to e-learning). To vadīja kompānijas ProQuest pārstāvji Gregorijs Judelsons (Gregory Judelson) un Stefans Voss (Stefan Voss).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

Web of Science metrikas datu izgūšana un analīze (Getting and understanding different metrics from Web of Science). To vadīja kompānijas Clarivate Analytics pārstāvis Marcins Kapčinskis (Marcin Kapczynski).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS

Web of Science platformas saturs; kritēriji e-resursu ieklaušanai Web of Science datubāzē (Content of Web of Science platform and criteria for journals, books etc. to be included in the Web of Science database).To vadīja kompānijas Clarivate Analytics pārstāvis Marcins Kapčinskis (Marcin Kapczynski).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

Vebinārs par datubāzes SAGE Research Methods izmantošanas iespējām. To vadīja izdevniecības SAGE pārstāve Hloja Tērnere (Chloe Turner).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

PIEEJAMS VEBINĀRS IERAKSTS (nepieciešama lejupielāde)

ScienceDirect: zinātniskās literatūras meklēšana  (ScienceDirect: deep dive into the scientific literature). To vadīja kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca  (Katarzyna Gaca-Zając)

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS

Scopus: pasaules līmeņa pētījumu daudzveidība (Scopus: wealth of world class research). To vadīja kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca  (Katarzyna Gaca-Zając)

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS 

Vebinārs par datubāzes Oxford Journals Online izmantošanas iespējām. To vadīja izdevniecības Oxford University Press pārstāve Marzena Gīrs-Fidlere (Marzena Giers-Fidler).

PIEEJAMA PREZENTĀCIJA

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS

Kā veiksmīgi uzrakstīt zinātnisko publikāciju (How to successfully write a research paper). To vadīja kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca  (Katarzyna Gaca-Zając).

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS 

Scopus: kā pārdomāti izvēlēties labu žurnālu publicēšanās mērķim (Scopus: how to choose a good journal wisely). To vadīja kompānijas Elsevier pārstāve Kataržina Gaca-Zajaca (Katarzyna Gaca-Zając).

PIEEJAMS VEBINĀRA IERAKSTS

 

LU Bibliotēka pateicas visiem vebināru dalībniekiem par piedalīšanos 2020. gada Bibliotēku nedēļas aktivitātēs.

 

Dalīties