Jaunumi

Pasākumā "LU Bibliotēkas dārgumi: Justiniāna kodifikācija" piedalīsies Sanita Osipova

LU Bibliotēka aicina uz pasākumiem Starptautiskajā atvērtās piekļuves nedēļā 2022

Digitālā kolekcija - žurnāls “Ceļš”

LU Bibliotēka aicina uz tīmekļsemināru par pētnieku un iedzīvotāju sadarbību pētniecībā un atvērtās zinātnes projektos

LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi papildinājusi nozīmīga literatūrzinātnes monogrāfija

Zinātnieku nakts

Zinātnieku nakts apmeklētāji izrāda lielu interesi par LU Bibliotēkas spēli “Gribu izpētīt”

Grāmata par Mārtiņu Rītiņu

Oktobrī LU grāmatu klubs aicina lasīt grāmatu "De Profundis. Mārtiņš Rītiņš"

LU Bibliotēka līdz 2022. gada 4. novembrim nodrošina izmēģinājuma piekļuvi trijiem datubāzes Sage Research Methods moduļiem

LU Bibliotēkā pulcējas atvērtās un sabiedriskās zinātnes eksperti no Baltijas valstu augstskolām