Raksti LU  Rakstu krājumā

 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības izdevumi LU Bibliotēkas krājumā = The works of the Courland (Kurzeme) Society for Literature and Art (Kurländische Gesellschaft füf Literatur und Kunst) at the University of Latvia Library collection / Daina Gavare. - Bibliogr.: 14.-16.lpp. - Kopsav. angļu val.: 16.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 814.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9789934181931. - 7.-16.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37893 
 • Mantiniece, Ilga. LU profesora Pētera Šmita (1869-1938) speciālā kolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkā = The special collection of LU Professor Peter Schmidt (1869-1938) at the Library of the University of Latvia / Ilga Mantiniece. - Bibliogr.: 63.-64.lpp. - Kopsav. angļu val.: 64.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 814.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9789934181931. - 55.-64.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37893

Konferenču materiāli

 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības zinātniskā darbība un tās atspoguļojums biedrības izdotajos rakstos - dabaszinātņu pētniecības un attīstības pirmsākumi Latvijā / Daina Gavare // Starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24.-25. novembris : tēzes. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - ISBN 9789984850443. - 8. lpp. - URL: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/25798841.pdf
 • Klūga, Vēsma. Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma kolekcijas "Pirmspadomju perioda grāmatas latviešu valodā" raksturojums / Vēsma Klūga // Starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24.-25. novembris : tēzes. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - ISBN 9789984850443. - 11. lpp.
 • Krūmiņš, Andris. Librarian's Code of Ethics - Does It Help? / Andris Krūmiņš, Linda Voropajeva, Elīna Sniedze //  24th BOBCATSSS Conference, January 27-29, 2016, Lyon, France : Proceedings & Abstracts. - Villeurbanne : Enssib, 2016. - ISBN 97823754601. - P.222- 223. - URL: https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66999-bobcatsss-2016-information-libraries-democraty-proceedings-abstracts.pdf
 • Mantiniece, Ilga. "Acta Universitatis Latviensis" - a manifestation of the intellectual performance of the University of Latvia / Ilga Mantiniece. - (Наукові бібліотеки: основані напрями інтеграції з закладами о світи, науки та культури). - References: p.11 // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 7-11. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf.
 • Mantiniece, Ilga. Privātpersonu un institūciju vēsturiskie grāmatu krājumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā / Ilga Mantiniece // Starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24.-25. novembris : tēzes. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - ISBN 9789984850443. - 14. lpp.
 • Гаваре, Д. Я. Историческая коллекция библиотеки Латвийского университета как часть культурного наследия: исследование, доступность, значение / Д. Я. Гаваре. - (Наукові бібліотеки: основані напрями інтеграції з закладами о світи, науки та культури). - Список использованых источников: c.15-16 // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 11-16. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf
 • Клуга, Весма. Записи и автографы выдающихся личностей, как культурно-историческое наследие / Весма Клуга. - (Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України). – Список использованных источников: C.394-395 // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 390-395. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf
 • Савича, Марите. Отражение свидетельства исторического развития Университета в юбилейных изданиях / Марите Савича. - (Історія книжкової культури України) // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 178-184. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf
 • Чернышова, Т. Золотая страница в истории книгоиздания Латвии / Чернышова Т. – (Мастацтва кнігі). -  Библиогр.: с. 292 //  Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі" : Мінск, 7-8 красавіка 2016 г. - Мінск : Нацынальная бібліятэка Беларусі, 2016. - ISBN 9789857039913. - С. 288-292.

Citi publicēti raksti

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Digitalizēts žurnāls "Zvaigžņotā Debess" / Ilona Vēliņa-Švilpe. - (Hronika) // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Nr. 232, Vasara (2016), 72. lpp.

Raksti e-žurnālā "LU Bibliotēkas Jaunumi"

 • Alkšbirze, Rita. Dabaszinātņu bibliotēkas izmantošana un pieejamība / Rita Alkšbirze // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 31.-32. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323
 • Alkšbirze, Rita. Dabaszinību mācību grāmatas laiku laikos / Rita Alkšbirze, Elva Ģēvele // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 22.-23. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Černišova, Tamāra. Atskats neKonferences "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā" norisē / Tamāra Černišova // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 32.-35. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Gavare, Daina. Starptautiskās zinātniskās konferences "Library. Science. Communication: The Formation of the National Information Space = Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" Kijeva, Ukraina, 2016. gada 3.-7. oktobris : dienasgrāmata / Daina Gavare // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 7.-14. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Gavrilova, Ļubova. Periodisko izdevumu jaunumi LU Bibliotēkā 2016. gadā / Ļubova Gavrilova // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 18.-19. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Giluča, Skaidrīte. Dzīvnieks manā mājā : LU Bibliotēkas darbinieki un viņu mīluļi / Skaidrīte Giluča // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 26.-29. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Kreicbergs, Jānis. Vai informācija var būt baudāma? / Jānis Kreicbergs. - (Ieskaties grāmatā) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 39.-40. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323
 • Ļegeņkaja, Ilona. Pārskats par dāvinātājiem iepriekšējā mācību gadā / Ilona Ļegeņkaja // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 20.-21. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Vasaras grāmata / [sastādīja] Ilga Mantiniece, Mārīte Saviča // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 40.-50. lpp. -      URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12 Par vasarā lasītajām grāmatām izteikušies: Ilga Mantiniece, Vēsma Klūga, Dace Ozoliņa, Ņina Dmitrijeva, Ļubova Gavrilova, Diāna Vīksne, Diāna Puķīte, Laima Vēdiķe, Tamāra Černišova, Daina Gavare, Skaidrīte Giluča, Dace Šturme, Rūta Kore, Ilona Ļegeņkaja, Larisa Ponomarjova, Gita Rozenberga, Zintis Gūts, Andrejs Polis, Indra Bebre, Ilga Rampāne, Odrija Gercāne, Elva Ģēvele, Mārīte Saviča, Jānis Kreicbergs, Jolanta Žemaitīte, Rita Alkšbirze, Valija Liepkalne, Rinalds Baranovs, Jekaterina Šabaļina, Anžela Avdeikina, Elīna Sniedze, Vineta Reinberga, Ilona Vēliņa-Švilpe, Irina Buša, Aldona Volkova.
 • Veigura, Ilze. Mākslas pieskārieni Bibliotēkā Raiņa bulvārī / Ilze Veigura // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 43.-46. lpp. -URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Mācāmies! : praktiskās pētniecības un pedagoģiskās kompetences pilnveide LU Bibliotēkā / Ilona Vēliņa-Švilpe, Valija Liepkalne // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 4.-6. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Stop! Nofilmēts! : īsfilmas "Arta" aina LU Bibliotēkā / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 25. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Vai visas zvaigznes saskaitītas? Digitalizēts žurnāls "Zvaigžņotā Debess" / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 23.-26. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Viesīte-Rīga-Sidneja : Latvijas vēstures sprīdis vienā likteņstāstā / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 15.-17. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Vivat academia! : svinam LU svētkus kopā un gūstam jaunu pieredzi / Ilona Vēliņa-Švilpe, Vineta Reinberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 36.-39. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12

Raksti izstādei “Pēc trīs mirkļiem 100 gadi”

 • Alkšbirze, Rita. Jānis Vārsbergs / [Rita Alkšbirze]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/janis-varsbergs/ 
 • Alkšbirze, Rita. Naums Gregors Lebedinskis / [Rita Alkšbirze]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/naums-gregors-lebedinskis/ 
 • Avdeikina, Anžela. Arvīds Lūsis / [Anžela Avdeikina]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/arvids-lusis/ 
 • Avdeikina, Anžela. Edgars Lejnieks / [Anžela Avdeikina]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/edgars-lejnieks/
 • Avdeikina, Anžela. Eižens Leimanis / [Anžela Avdeikina]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/eizens-leimanis/
 • Černišova, Tamāra. Emanuels Grinbergs / [Tamāra Černišova]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/emanuels-grinbergs/ 
 • Černišova, Tamāra. Nikolajs Malta / [Tamāra Černišova]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/nikolajs-malta/ 
 • Černišova, Tamāra. Pēteris Ķiķauka / [Tamāra Černišova]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/peteris-kikauka/
 • Gavare, Daina. Edgars Ķiploks / [Daina Gavare]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/edgars-kiploks/ 
 • Gavare, Daina. Pēteris Zālīte / [Daina Gavare]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/peteris-zalite/ 
 • Klūga, Vēsma. Francis Balodis / [Vēsma Klūga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka,  [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/francis-balodis/ 
 • Klūga, Vēsma. Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš / [Vēsma Klūga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/jekabs-lautenbahs-jusmins/ 
 • Klūga, Vēsma. Kristaps Morbergs / [Vēsma Klūga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/kristaps-morbergs/ 
 • Liepkalne, Valija. Rūdolfs Egle / [Valija Liepkalne]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka,  [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/rudolfs-egle/ 
 • Liepkalne, Valija. Rūdolfs Meijers / [Valija Liepkalne]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/rudolfs-meijers/ 
 • Mantiniece, Ilga. Embriks Strands / [Ilga Mantiniece] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/embriks-strands/ 
 • Mantiniece, Ilga. Imanuels Bencingers / [Ilga Mantiniece] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/imanuels-bencingers/ 
 • Mantiniece, Ilga. Pēteris Šmits / [Ilga Mantiniece] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/peteris-smits/ 
 • Reinberga, Vineta. Jēkabs Alksnis / [Vineta Reinberga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/jekabs-alksnis/ 
 • Saviča, Mārīte. Ernests Felsbergs / [Mārīte Saviča]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016].  - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/ernests-felsbergs/ 
 • Vaitkune, Viktorija. Arvīds Leppiks / [Viktorija Vaitkune]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/arvids-leppiks/ 
 • Veigura, Ilze. Edmunds Ziemelis / [Ilze Veigura]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/edmunds-ziemelis/ 
 • Veigura, Ilze. Milda Skudiņa / [Ilze Veigura]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [ 2016].  - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/milda-skudina/ 
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Aleksandrs Pavars / [Ilona Vēliņa-Švilpe]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/aleksandrs-pavars/ 
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Jānis Maizītis / [Ilona Vēliņa-Švilpe]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/janis-maizite/ 
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Roberts Akmentiņš / [Ilona Vēliņa-Švilpe]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/roberts-akmentins/ 
 • Žemaitīte, Jolanta. Kārlis Straubergs / [Jolanta Žemaitīte]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.3mirkli.lu.lv/karlis-straubergs/