• Alkšbirze, Rita. Dabaszinātņu bibliotēkas izmantošana un pieejamība / Rita Alkšbirze // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 31.-32. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts. { Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Alkšbirze, Rita. Dabaszinību mācību grāmatas laiku laikos / Rita Alkšbirze, Elva Ģēvele // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 22.-23. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Alkšbirze, Rita. Jānis Vārsbergs / [Rita Alkšbirze]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/janis-varsbergs/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Alkšbirze, Rita. Naums Gregors Lebedinskis / [Rita Alkšbirze]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/naums-gregors-lebedinskis/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Avdeikina, Anžela. Arvīds Lūsis / [Anžela Avdeikina]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/arvids-lusis/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Avdeikina, Anžela. Edgars Lejnieks / [Anžela Avdeikina]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/edgars-lejnieks/. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Avdeikina, Anžela. Eižens Leimanis / [Anžela Avdeikina]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/eizens-leimanis/. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }
 • Baranovs, Rinalds. Acta Universitatis Latviensis 1921-2015 / Rinalds Baranovs // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 4.-6. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Bebre, Indra. Akcija "Uzdāvini grāmatu bibliotēkai!" / Indra Bebre // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 24. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Blūma, Agra. E-grāmatu meklēšanas iespējas / Agra Blūma, Elīna Sniedze, Inese Zušmane. - (E-resursi) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 24.-25. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Blūma, Agra. Nekad un nemūžam / Agra Blūma // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 30.-31. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Černišova, Tamāra. Atskats neKonferences "Zelta lappuse Latvijas grāmatniecībā" norisē / Tamāra Černišova // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 32.-35. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Černišova, Tamāra. Emanuels Grinbergs / [Tamāra Černišova]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/emanuels-grinbergs/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Černišova, Tamāra. Nikolajs Malta / [Tamāra Černišova]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/nikolajs-malta/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Černišova, Tamāra. Pēteris Ķiķauka / [Tamāra Černišova]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/peteris-kikauka/. Pilns teksts.{ Pieejams tīmeklī. }

 • Gavare, Daina. Edgars Ķiploks / [Daina Gavare]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/edgars-kiploks/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības izdevumi LU Bibliotēkas krājumā = The works of the Courland (Kurzeme) Society for Literature and Art (Kurländische Gesellschaft füf Literatur und Kunst) at the University of Latvia Library collection / Daina Gavare. - Bibliogr.: 14.-16.lpp. - Kopsav. angļu val.: 16.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 814.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9789934181931. - 7.-16.lpp.

 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības zinātniskā darbība un tās atspoguļojums biedrības izdotajos rakstos - dabaszinātņu pētniecības un attīstības pirmsākumi Latvijā / Daina Gavare // Starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24.-25. novembris : tēzes. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - ISBN 9789984850443. - 8. lpp.

 • Gavare, Daina. Pēteris Zālīte / [Daina Gavare]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/peteris-zalite/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Gavare, Daina. Starptautiskās zinātniskās konferences "Library. Science. Communication: The Formation of the National Information Space = Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" Kijeva, Ukraina, 2016. gada 3.-7. oktobris : dienasgrāmata / Daina Gavare // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 7.-14. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Gavrilova, Ļubova. Periodisko izdevumu jaunumi LU Bibliotēkā 2016. gadā / Ļubova Gavrilova // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 18.-19. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Giluča, Skaidrīte. Dzīvnieks manā mājā : LU Bibliotēkas darbinieki un viņu mīluļi / Skaidrīte Giluča // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 26.-29. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Gudakovska, Iveta. Ludvigs Vilhelms Kerkovius / [Iveta Gudakovska] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/ludvigs-vilhelms-kerkovius/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Gudakovska, Iveta. Redzēt, dzirdēt, zināt vai ieviest / Iveta Gudakovska // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 38.-40. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Klūga, Vēsma. Francis Balodis / [Vēsma Klūga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka,  [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/francis-balodis/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Klūga, Vēsma. Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš / [Vēsma Klūga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/jekabs-lautenbahs-jusmins/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Klūga, Vēsma. Kristaps Morbergs / [Vēsma Klūga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/kristaps-morbergs/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Klūga, Vēsma. Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma kolekcijas "Pirmspadomju perioda grāmatas latviešu valodā" raksturojums / Vēsma Klūga // Starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24.-25. novembris : tēzes. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - ISBN 9789984850443. - 11. lpp.

 • Kreicbergs, Jānis. Vai informācija var būt baudāma? / Jānis Kreicbergs. - (Ieskaties grāmatā) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 39.-40. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts. { Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Krūmiņš, Andris. Librarian's Code of Ethics - Does It Help? / Andris Krūmiņš, Linda Voropajeva, Elīna Sniedze //  24th BOBCATSSS Conference, January 27-29, 2016, Lyon, France : Proceedings & Abstracts. - Villeurbanne : Enssib, 2016. - ISBN 97823754601. - P.222- 223. - URL: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66999-bobcatsss-2016-information-libraries-democraty-proceedings-abstracts.pdf. Pilns teksts.

 • Ļegeņkaja, Ilona. Pārskats par dāvinātājiem iepriekšējā mācību gadā / Ilona Ļegeņkaja // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 20.-21. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Ļegeņkaja, Ilona. Privātbibliotēku dāvinājumi / Ilona Ļegeņkaja. - (Dāvinājumi) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 26.-29. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Liepkalne, Valija. Rūdolfs Egle / [Valija Liepkalne]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka,  [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/rudolfs-egle/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Liepkalne, Valija. Rūdolfs Meijers / [Valija Liepkalne]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/rudolfs-meijers/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Mantiniece, Ilga. "Acta Universitatis Latviensis" - a manifestation of the intellectual performance of the University of Latvia / Ilga Mantiniece. - (Наукові бібліотеки: основані напрями інтеграції з закладами о світи, науки та культури). - References: p.11 // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 7-11. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf. Pilns teksts. { Pieejams Національна бібліотека України datubāzē. }

 • Mantiniece, Ilga. Embriks Strands / [Ilga Mantiniece] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/embriks-strands/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Mantiniece, Ilga. Imanuels Bencingers / [Ilga Mantiniece] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/imanuels-bencingers/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Mantiniece, Ilga. Kolekcijas LU Bibliotēkas krājumā / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 27.-30. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts. { Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Mantiniece, Ilga. LU profesora Pētera Šmita (1869-1938) speciālā kolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkā = The special collection of LU Professor Peter Schmidt (1869-1938) at the Library of the University of Latvia / Ilga Mantiniece. - Bibliogr.: 63.-64.lpp. - Kopsav. angļu val.: 64.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 814.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2016. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9789934181931. - 55.-64.lpp.

 • Mantiniece, Ilga. Pēteris Šmits / [Ilga Mantiniece] // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/peteris-smits/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Mantiniece, Ilga. Privātpersonu un institūciju vēsturiskie grāmatu krājumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā / Ilga Mantiniece // Starptautiska zinātniska konference "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. gada 24.-25. novembris : tēzes. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - ISBN 9789984850443. - 14. lpp.

 • Mantiniece, Ilga. Profesora Embrika Stranda bibliotēka / Ilga Mantiniece. - (Kolekcijas) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 30.-33. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. {Pieejams tīmeklī. }
 • Mantiniece, Ilga. Profesora Imanuela Bencingera (1865-1935) privātkolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā / Ilga Mantiniece. -    Atsauces parindēs. -    Summary: The Private Collection of Professor Immanuel Benzinger (1865–1935) in the Library of the University of Latvia, p.[33] //  Ceļš. - ISSN 1407-7841. - ISBN 9789934182044. - Nr. 66 (2016), 5.-[33.] lpp. -   URL:http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=d9860070-4dab-410a-9cbd-5a64e5394317%40sessionmgr102 . {Pieejams EBSCO datubāzē.}
 • Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes publikācijas citējamības datubāzēs (2012-2015) / Ilga Rampāne, Gita Rozenberga // Alma Mater. - ISSN 1691-8185. - Nr. 2 (2016, Vasara), 26.-28. lpp. : il. - URL: https://issuu.com/universitate/docs/almamater-2016-vasara-wwwpdf. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Reinberga, Vineta. Jēkabs Alksnis / [Vineta Reinberga]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/jekabs-alksnis/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Rozenberga, Gita. Bibliotēkas pievienotā vērtība atvērtā piekļuvē / Gita Rozenberga, Santa Lozda. - (Atvērtā piekļuve) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 20.-23. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. {Pieejams tīmeklī. }

 • Rozenberga, Gita. ProQuest diena Latvijā / Gita Rozenberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 35.-36. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts.       { Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Saviča, Mārīte. 2015 skaitļos un faktos / Mārīte Saviča // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 3.-12. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts. {Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Saviča, Mārīte. Ernests Felsbergs / [Mārīte Saviča]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016].  - URL: http://www.mirkli.lu.lv/ernests-felsbergs/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Saviča, Mārīte. Latvijas Universitātes jubileju izdevumi - LU darbības atspoguļojums / Mārīte Saviča. - (Digitalizācija) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 34.-37. lpp. -URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs.Pilns teksts.{Pieejams tīmeklī.}

 • Sniedze, Elīna. Bibliotekārā izglītība krustcelēs / Elīna Sniedze, Santa Lozda // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 14.-18. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vaitkune, Viktorija. Arvīds Leppiks / [Viktorija Vaitkune]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/arvids-leppiks/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vasaras grāmata / [sastādīja] Ilga Mantiniece, Mārīte Saviča // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 40.-50. lpp. -      URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12 . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. } Par vasarā lasītajām grāmatām izteikušies: Ilga Mantiniece, Vēsma Klūga, Dace Ozoliņa, Ņina Dmitrijeva, Ļubova Gavrilova, Diāna Vīksne, Diāna Puķīte, Laima Vēdiķe, Tamāra Černišova, Daina Gavare, Skaidrīte Giluča, Dace Šturme, Rūta Kore, Ilona Ļegeņkaja, Larisa Ponomarjova, Gita Rozenberga, Zintis Gūts, Andrejs Polis, Indra Bebre, Ilga Rampāne, Odrija Gercāne, Elva Ģēvele, Mārīte Saviča, Jānis Kreicbergs, Jolanta Žemaitīte, Rita Alkšbirze, Valija Liepkalne, Rinalds Baranovs, Jekaterina Šabaļina, Anžela Avdeikina, Elīna Sniedze, Vineta Reinberga, Ilona Vēliņa-Švilpe, Irina Buša, Aldona Volkova.

 • Veigura, Ilze. Edmunds Ziemelis / [Ilze Veigura]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/edmunds-ziemelis/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Veigura, Ilze. Mākslas pieskārieni Bibliotēkā Raiņa bulvārī / Ilze Veigura // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 43.-46. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts. { Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Veigura, Ilze. Milda Skudiņa / [Ilze Veigura]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [ 2016].  - URL: http://www.mirkli.lu.lv/milda-skudina/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Veigura, Ilze. Terra Mariana 1186-1888 / Ilze Veigura. - (Ieskaties grāmatā) // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 11 (2016), 8.-11. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lubjaunuminr11_-_gatavs. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Aleksandrs Pavars / [Ilona Vēliņa-Švilpe]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/aleksandrs-pavars/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Digitalizēts žurnāls "Zvaigžņotā Debess" / Ilona Vēliņa-Švilpe. - (Hronika) // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X. - Nr. 232, Vasara (2016), 72. lpp.

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Jānis Maizītis / [Ilona Vēliņa-Švilpe]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/janis-maizite/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Mācāmies! : praktiskās pētniecības un pedagoģiskās kompetences pilnveide LU Bibliotēkā / Ilona Vēliņa-Švilpe, Valija Liepkalne // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 4.-6. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Roberts Akmentiņš / [Ilona Vēliņa-Švilpe]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/roberts-akmentins/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Stop! Nofilmēts! : īsfilmas "Arta" aina LU Bibliotēkā / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 25. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Vai visas zvaigznes saskaitītas? Digitalizēts žurnāls "Zvaigžņotā Debess" / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - Nr. 10 (2016), 23.-26. lpp. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34323. Pilns teksts. { Pieejams LU e-resursu repozitorijā. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Viesīte-Rīga-Sidneja : Latvijas vēstures sprīdis vienā likteņstāstā / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 15.-17. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Vivat academia! : svinam LU svētkus kopā un gūstam jaunu pieredzi / Ilona Vēliņa-Švilpe, Vineta Reinberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. - ISSN 2500-9753. - Nr. 12 (2016), 36.-39. lpp. - URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-12. Pilns teksts. {Pieejams tīmeklī. }

 • Žemaitīte, Jolanta. Kārlis Straubergs / [Jolanta Žemaitīte]. - Ietver bibliogrāfiju // Pēc trīs mirkļiem 100 gadi: Latvijas Universitātes personības bibliotēkai. - [Rīga] : LU Bibliotēka, [2016]. - URL: http://www.mirkli.lu.lv/karlis-straubergs/ . Pilns teksts. { Pieejams tīmeklī. }

 • Гаваре, Д. Я. Историческая коллекция библиотеки Латвийского университета как часть культурного наследия: исследование, доступность, значение / Д. Я. Гаваре. - (Наукові бібліотеки: основані напрями інтеграції з закладами о світи, науки та культури). - Список использованых источников: c.15-16 // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 11-16. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf. Pilns teksts. { Pieejams Національна бібліотека України datubāzē. }

 • Клуга, Весма. Записи и автографы выдающихся личностей, как культурно-историческое наследие / Весма Клуга. - (Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України). – Список использованных источников: C.394-395 // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 390-395. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf. Pilns teksts. { Pieejams Національна бібліотека України datubāzē. }

 • Савича, Марите. Отражение свидетельства исторического развития Университета в юбилейных изданиях / Марите Савича. - (Історія книжкової культури України) // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4 – 6 жовтня 2016 р.). - Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2016. - ISBN 9789660280175. - С. 178-184. - URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201610_artilces_field_dopmat_files/maket_konf_2016_original_electronic.pdf. Pilns teksts. { Pieejams Національна бібліотека України datubāzē. }
 • Чернышова, Т. Золотая страница в истории книгоиздания Латвии / Чернышова Т. – (Мастацтва кнігі). -  Библиогр.: с. 292 //  Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі" : Мінск, 7-8 красавіка 2016 г. - Мінск : Нацынальная бібліятэка Беларусі, 2016. - ISBN 9789857039913. - С. 288-292.