• Alkšbirze, Rita. Augstskolu bibliotekāru profesionālās kompetences = The professional competencies of university librarians / Rita Alkšbirze// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska.–Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –130.-134.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Gudakovska, Iveta. OpenAccess iniciatīvas Latvijas Universitātē un Latvijā = Open Access initiative inthe University of Latvia and Republic of Latvia / Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne, Sandra Ranka// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –85.-91.lpp. : il. –Tiešsaistes grāmata. –URL://https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Gudakovska, Iveta. Priekšvārds = Preface / Iveta Gudakovska// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space/ sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –7.-10.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Gudakovska, Iveta. Universitātes skaistākais vēsturiskais nams : [par renovēto LU Bibliotēkas ēku, Kalpaka bulv. 4] / Iveta Gudakovska // Alma Mater : Jubilejas izdevums.Rudens/3 (2014), 10.-11.lpp. : il. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2782
 • Gudakovska, Māra. Ūdeņraža tehnoloģiju ieviešana transportā Rīgas piemērā –vides ieguvumu analīze = Environmental benefit analysis from implementation of hydrogen technologies in Riga’s public trafic / M. Gudakovska, A. Priede, J. Kleperis. –(Ūdeņraža materiāli un enerģētika). –Teksts paral. latviešu, angļu val. // 30. Zinātniskās konferences tēzes, 2014. gada 19.-21. februāris = Abstracts of the 30th Scientific Conference, 19-21 February, 2014, Riga / Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. –Rīga : LU Cietvielu fizikas institūts, 2014. –23.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_30.konferences_tezu_gramata.pdf
 • Mantiniece, Ilga. LU profesoru Ernesta Felsberga, PēteraŠmita, Embrika Stranda speciālās kolekcijas –unikāli avoti pētniecības darbam = The special collections of professors Ernst Felsberg, Peter Schmidt and Embrik Strand of the University of Latvia –unique sources for research / Ilga Mantiniece// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –159.-167.lpp. : il., diagr. –Tiešsaistes grāmata.–URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: Bibliotēku dārgumi : izstāde veltīta Latvijas Universitātes 95.gadadienai : [informatīvais buklets] / [angļu valodā tulkojusi Ilga Mantiniece] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. –[Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014].–[10] lpp. : faks., kart., krās. il.–URL : https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2920
 • Ranka, Sandra. E-resursu kolekcijas pārvaldība un attīstība akadēmiskajā bibliotēkā: teorētiskie un praktiskie aspekti LU Bibliotēkas darbā = The development and management of e-resources in academic library : some theoretical and practical aspects of the work of the Library of the University of Latvia / Sandra Ranka// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –61.-68.lpp. –Tiešsaistes grāmata.–URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Rozenberga, Gita. Aptaujas «Publicēšanās brīvpieejā (Open Access)» rezultāti = «Publication in Open Access» -survey results / Gita Rozenberga// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska.–Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –92.-97.lpp. : diagr. –Tiešsaistes grāmata. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Rozenberga, Gita. Daži aspekti no pētījuma «Citēšanas principi Latvijas Universitātē» = Some aspects from research «Principles of citation in the University ofLatvia» / Gita Rozenberga. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –52.-59.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Saviča, Mārīte. Izdevuma ,,Description de l'Egypte'' oriģinālgravīras = Engravings in the "description de l'Egypte" publications / Mārīte Saviča // Tutanhamona dzintars. Senā Ēģipte = The amber Tutankhamun. Ancient Egypt.–Rīga : Mākslas muzejs Rīgas Birža, 2014. –63.-69.lpp. : il.–URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5353
 • Saviča, Mārīte. Speciālo kolekciju raksturojums informācijas avotos = The characteristics of special collections in information sources / Mārīte Saviča// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska. – Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –151.-158.lpp. –Tiešsaistes grāmata.–URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Šļahota, Daiga. LU Bibliotēkas medicīnas informācijas resursi un pakalpojumu kvalitāte = Medical information resources and service quality in the Library of the University of Latvia / Daiga Šļahota. –(Bibliotēkas pakalpojumi un studiju informatīvā attīstība = Library services and information study development). –Izmantoto informācijas avotu saraksts : 51.lpp. –Kopsav. angļu, krievu val.: 47.lpp. –Tiešsaistes resurss. –Nosaukums no tīmekļa lapas. –Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. // Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –47.-51.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Pedagoģiskā kompetence un tās vieta augstskolas bibliotēkas darbā = Pedagogical competence and its place in the work of higher school libraries / Ilona Vēliņa-Švilpe// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –122.-129.lpp. –Tiešsaistes grāmata.–URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Авдейкина, Анжела. От закрытых фондов к фондам открытого доступа : практический опыт работы Библиотеки Латвийского университета = From closed to open access stocks : the practical experience of the Library of the University of Latvia / Анжела Авдейкина, Илга Рампане// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –38.-46.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329
 • Рампане, Илга. Некоторые аспекты организации и качества фонда свободного доступа и услуг академической библиотеки = Some aspects of the organization and quality of the open access collection and services in the academic library / Илга Рампане// Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galv. red. Iveta Gudakovska. –Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014. –31.-37.lpp. –Tiešsaistes grāmata. –URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329