Raksti rakstu krājumos

  • Putniņa, Aija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas identitāte. Darbinieku kā grupu identitātes aspekts [elektronisks resurss] / Aija Putniņa. -Izmantotā literatūra un avoti: 104.lpp. // Nacionālā identitāte : zīmolu un patērētāju identitātes : rakstu krājums [elektronisks resurss] / red. Lolita Stašāne, Marita Zitmane ; rec.: Ojārs Skudra, Inta Brikše. – Rīga : LU SPPI, 2012. – 98.-104.lpp. – Elektronisks izdevums. – URL: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/7/1216/1/LNB_identitate.pdf 
  • Zitmane, Marita. Patēriņš un identitāte. Mijiedarbības un ietekmes teorētiskie aspekti / [elektronisks resurss] / Marita Zitmane, Dita Tretjakova, Maija Tērmane. –Izmantotā literatūra un avoti: 49.lpp. // Nacionālā identitāte : zīmolu un patērētāju identitātes : rakstu krājums [elektronisks resurss] / red. Lolita Stašāne, Marita Zitmane ; rec.: Ojārs Skudra, Inta Brikše. – Rīga : LU SPPI, 2012. – 36.-49.lpp. – Elektronisks izdevums. – URL: http://academia.lndb.lv  

Konferenču materiāli

  • Inclusion of new professionals in the strategy of the Library Association of Latvia [elektroniskais resurss] / Silvija Tretjakova, Dace Ūdre, Sanita Malēja, Silva Suhaņenkova. – Bibliogr. –Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2012. g. 3.jūn. // IFLA World Library and Information Congress : IFLA General Conference and Assembly, Helsinki, Finland, from 11-17 August 2012. [elektroniskais resurss]. – IFLA, 2012. -6 p. Tiešsaistes resurss. – URL: http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/wlic2012/95-tretjakova-en.pdf   

Citi publicēti raksti

  • Bakēvica, Anita. Latvijas Universitātes Astronomijas institūta bibliotēka / Anita Bakēvica. –  (Hronika). – Izmantotā literatūra: 70.lpp. // Zvaigžņotā Debess. Ziema (2012), 64.-70.lpp. : il. – Ar īsām ziņām par aut.: 63.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34521
  • Buša, Irina. Egill Skallagrimsson in der lettischen Geschichtsschreibung / Irina Buša. – Bibliogr. parindēs // Forschungen zur baltischen Geschichte / Hrsg. Mati Laur, Karsten Brüggemann. – Tartu : Akadeemiline Ajalooselts, 2012. – Vol.7 (2012), S.120-140.
  • Malēja, Sanita. Ziņas no Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas [elektroniskais resurss] / Sanita Malēja. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. – Resurss aprakstīts 2012. g. 12. jūn. // Laiks. Spēks. Mērķis : izglītības apvienības "I Fortum” biļetens" [elektroniskais resurss]. – Nr.2 (2012, 12.jūn.), 16.lpp. – Tiešsaistes žurn. – URL: https://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1168/Ifortum_bi%C4%BCetens_nr2.pdf   
  • Šļahota, Daiga. Daugavas vanadzes gādā par jauno mediķu paaudzi : vērtīgs medicīnas literatūras dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Daiga Šļahota // Latvija Amerikā. – Nr.2 (2012), 12.,21.lpp. : il.
  • Tretjakova, Dita. Latvijas Universitātes publikācijas citējamības datubāzēs (2007-2011) / Dita Tretjakova. – Kopsav. angļu val.: Publications of the University of Latvia in citation databases (2007–2011), 9.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. – Vasara (2012), 7.-9.lpp. : att., diagr. –  URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/802    
  • Vēliņa-Švilpe, Ilona. LU [Latvijas Universitātes] Bibliotēkas veltījums LU 93.gadadienai –izstāde "Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi" / Ilona Vēliņa-Švilpe. –Bibliogr. un koment.: 13.lpp. // Latvijas Vēsture. – Nr.3 (2012), 8.-13.lpp. : diagr., ģīm.