• Putniņa, Aija. Latvijas Universitātes Bibliotēkas identitāte = Identity of the Library of the University of Latvia / Aija Putniņa // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti / LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. -Nr.1 (2010), 110.-117.lpp. –Izmantoto avotu saraksts: 117.lpp. -Pieejams arī tiešsaistē: URLhttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/679