Publicēti raksti

  • Avdeikina, Anžela. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums [elektroniskais resurss] : literatūra civiltiesībās / Anžela Avdeikina, Ilga Rampāne. – Bibliogr.: 46.lpp. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2009. g. 3. nov. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. – Nr. 47 (2009), 44.-46.lpp.: diagr. – Tiešsaistes žurn. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/248   
  •  Gudakovska, Iveta. Atklājumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā : [saruna ar Latvijas Universitātes bibliotēkas direktori un bibliotēkas konsult.] / Iveta Gudakovska, Māris Melders ; tekstā stāsta Juridisko zinātņu bibliotēkas vadītāja Anžela Avdeikina, Sociālo zinātņu fakultātes students Sergejs Erts ; pierakst. Anna Radzobe. – Kopsav. angļu val.  – Universitātes Avīze, Pavasaris (2009), 19.-21.lpp. : ģīm.
  • Kosīte, Gunta. Dokumentu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un izsnieguma termiņa pagarināšana Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā [elektroniskais resurss ] / Gunta Kosīte. –Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2009. g. 3. nov. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. – Nr. 47 (2009), 26.-28.lpp.: diagr. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/332
  • Saviča, Mārīte. Vai 19. gadsimtā izdotām gravīrām ir vēsturiska aura? [par LU Bibliotēkas oriģinālgravīru kolekciju «Description de l’Egypte»] / Mārīte Saviča. – Kopsav. angļu val. : Do 19th Century engravings possess historic aura?, 5.lpp. –Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas // Alma Mater : Universitātes Avīze. – Ziema (2009), 3.-5.lpp. : il. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/265
  • Šķēle, Uģis. LU Bibliotēkas lietotāju aptaujas rezultāti par abonētajām datubāzēm [elektroniskais resurss] / Uģis Šķēle. – Tiešsaistes raksts. – Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2009. g. 30. martā. // Universitātes Avīze. – (2009, 19.marts). – 1 lp.