Konferenču materiāli

 • Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes intelektuālā īpašuma pieejamība elektroniskajā vidē : problēmas un risinājumi / Ilga Rampāne // Personība. Informācijas telpa : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta starptautiska konference, Rīga, 2007. gada 11.-12. oktobrī : konferences referāti. – Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2007. - 1.-6.lpp. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/701
 • Rampāne, Ilga. LU Bibliotēkas darba procesu reorganizācija bibliotēkas automatizācijas pirmajā posmā / Ilga Rampāne // 6.starptautiskais seminārs „Bibliotēku automatizācija”: ceļš 15.gadu garumā”. – [Rīga, 2007].
 • Saviča, Mārīte. Latvijas Universitātes zinātne laikmeta liecībās = Research at the University of Latvia / Mārīte Saviča // Personība. Informācijas telpa = Personality. Information space : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 60 gadu jubilejai veltīta starptautiska konference, Rīga, 2007. gada 11.-12. oktobrī : konferences referāti. – Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2007. - 1.-7.lpp.
 • Гаврилова, Любова. Организация процесса комплектования документов в Библиотеке Латвийского университета / Любова Гаврилова // Университетские библиотеки в изменяющемся мире образования науки и культуры : материалы второй международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2007. - С. 132–136.
 • Гудаковска, Ивета. Взгляд на стратегическое развитие Библиотеки Латвийского университета / Ивета Гудаковска // Университетские библиотеки в изменяющемся мире образования науки и культуры : материалы второй международной научно-практической конференции. Санкт- Петербург, 2007. С., 38-39.
 • Гудаковска, Ивета. Оптимизация структуры как закономерность управления библиотекой университета / Ивета Гудаковска // Тринадцатая международная конференция «Крым 2006» [elektroniskais resurss] : библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса, Судак [Украина], 10-18 июня 2006 года. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga, 2007]. – URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2006/disk2/proceedings.html
 • Озолиня, Элита. Рекатологизация в библиотеках Латвийской ассоциации академических библиотек / Элита Озолиня // Тринадцатая международная конференция «Крым 2006» [elektroniskais resurss] : библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культурыб образования и бизнеса, Судак [Украина], 10-18 июня 2006 года. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga, 2007]. – URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2006/disk2/proceedings.html  
 • Рампане, Илга. Обеспечение доступа к интеллектуальной собственности Латвийского университета в электронной среде / Илга Рампане // Preservation of cultural heritage in electronic environment : proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians : May 17-19, 2007, Tallinn, Estonia. – Tallinn : Estonian Librarians Association, 2007. - 47.-50.lpp.
 • Савича, Марите. Реализация межинституциональных проектов в библиотеке Латвийского университета: интеграция информационных ресурсов и создание культурных ценностей / Марите Савича // Тринадцатая международная конференция «Крым 2006» [elektroniskais resurss] : библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса, Судак [Украина], 10-18 июня 2006 года. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga, 2007].  URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2006/disk2/proceedings.html  
 • Савича, Марите. Цифровые коллекции Библиотеки Латвийского университета / Марите Савича // Preservation of cultural heritage in electronic environment : proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians : May 17-19, 2007, Tallinn, Estonia. – Tallinn : Estonian Librarians Association, 2007, 16.- 19.lpp.
 • Саука, Йогита. Пользователь университетской библиотеки: сегодняшнее измерение / Йогита Саука // Тринадцатая международная конференция «Крым 2006» [elektroniskais resurss] : библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса, Судак [Украина], 10-18 июня 2006 года. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga, 2007]. – URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2006/disk2/proceedings.html
 • Тышко, Ирина. Услуги ММБА в Библиотеке ЛУ: путь к пользователю [elektroniskais resurss] / Ирина Тышко // Международная конференция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов „Восток-запад в век информационно-телекоммуникационных технологий”, Минск, Национальная библиотека Беларуси, 7 декабря 2007. – Минск, 2007. – C. 1–3.
 • Упениеце, Марите. Отбор документов для комплектования фонда университетской библиотеки / Марите Упениеце // Тринадцатая международная конференция «Крым 2006» [elektroniskais resurss] : библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса, Судак [Украина], 10-18 июня 2006 года. – Tiešsaistes pakalpojums. – [Rīga, 2007]. – URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2006/disk2/proceedings.html 
 • Чернышова, Тамара. Организация фонда Библиотеки Латвийского университета: специфка и общие тенденции / Тамара Чернышова // Университетские библиотеки в изменяющемся мире образования науки и культуры : материалы второй международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2007, С. 207–211.

Citi publicēti raksti

 • Berķe, Ilze. Kataloģizētājs nav Šerloks Holmss! / Ilze Berķe // Bibliotēku Pasaule, Nr. 40 (2007), 9.– 10.lpp.
 • Gudakovska, Iveta. Hallo! : [intervija ar LU Bibliotēkas direktori Ivetu Gudakovsku] / Iveta Gudakovska ; pierakst. Aija Roze // 5 min. – Nr. 68 (2007, 5. apr.), 2.lpp. : att.
 • Klūga, Vēsma. Izglītības iestāžu bibliotēku modernizācija / Vēsma Klūga // Skolotāja Almanahs. - Nr. 4 (2007), 21.–22.lpp.
 • Mantiniece, Ilga. Bibliogrāfiskā apraksta elementu interpretācija / Ilga Mantiniece // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 40 (2007), 2.–4.lpp.
 • Ranka, Sandra. Kopkataloga izmantošanas problēmas LU Bibliotēkas lasītāju skatījumā / Sandra Ranka // Bibliotēku Pasaule. - Nr. 40 (2007), 2.–4.lpp.