OpenAIRE

Projekts OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)ir Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas projekts. Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt un veicināt brīvpieejas (Open Access) piekļuvi zinātniskajiem informācijas resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Projekts veicina plašu Open Access iniciatīvu pieņemšanu un izplatīšanu atbilstoši Eiropas Open Access iniciatīvām. Projekta ietvaros paredzēts attīstīt Eiropas mēroga repozitāriju tīkla struktūru, lai atbalstītu EK 7.ietvara programmas Open Access nostādņu un Eiropas Pētniecības padomes (ERC) Open Access vadlīniju ieviešanu. Projekts ilgst trīs gadus (2009-2012) un tā ietvaros paredzēts izveidot OpenAIRE portālu un infrastruktūru repozitāriju tīklam, palīdzēt pētniekiem veikt 7. ietvara programmas un Eiropas Pētniecības padomes finansēto projektu prasības - pētniecības rezultātu elektronisko versiju brīvpieejas nodrošināšanu institucionālājā vai nozaru repozitārijā.

Projekta galvenie mērķi:

  • Piedāvāt atbalstu zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām, sadarbībā ar nacionālajiem Eiropas projektu kontaktpunktiem, EK projektu un programmu prasību izpildē, ieviešot EK Open Access nostādnes – EK 7.ietvara programmas Open Access pilotprojektu un Eiropas Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas.
  • Palīdzēt zinātniekiem deponēt zinātniskās publikācijas institucionālajos vai nozaru repozitārijos. Šī mērķa sasniegšanai izveidoti Informācijas un atbalsta dienesti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, sadarbojoties 27 valstu nacionālajiem Open Access informācijas dienestiem.
  • Izveidot un uzturēt e-infrastruktūru Eiropas projektu prasību izpildei un Open Access iniciatīvu popularizēšanai.

Projekts OpenAIRE apvieno zināšanas, pieredzi un praktiski tehniskos risinājumus lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, lai izveidotu Eiropas mēroga OpenAIRE portālu, kas veicinātu publikāciju deponēšanas procesu un nodrošinātu elektroniskos pakalpojumus portāla lietotājiem, kā arī popularizētu Open Access publicēšanas iespējas un izmantošanu. Projekta realizēšanai tiek attīstīta sadarbība ar citām organizācijām un projektiem, kā SPARC Europe, LIBER, EUA u.c.

Projekts nodrošina EK finansēto projektu publikāciju atpazīstamību, pieejamību un popularitāti. Projekta ietvaros Eiropā ir izveidots visaptverošs Informācijas un atbalsta dienestu tīkls, lai nodrošinātu lokālu atbalstu zinātniekiem atbilstoši to vajadzībām noteiktā valstī vai reģionā.

Latvijas Universitātes Bibliotēka ir projekta OpenAIRE reģionālais pārstāvis Latvijā, kas pārstāv un reprezentē projektu Latvijā un sadarbojas ar citiem projekta dalībniekiem. LU Bibliotēka darbojas kā projekta OpenAIRE Informācijas un atbalsta dienests un nacionālais Open Access informācijas dienests.

LU Bibliotēkas konsultanti kā Informācijas un atbalsta dienests Latvijā atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar Open Access un autortiesībām, licenzēšanu, Eiropas Komisijas programmu un projektu nostādnēm Open Access jautājumos, palīdzēs veikt zinātnisko rakstu deponēšanu, konsultēs jautājumos par institucionālajiem un nozaru repozitārijiem.

Šeit Jūs varat uzdot savu jautājumu.

Projekta OpenAIRE kontaktinformācija.