OpenAIRE 2020

Ilgtermiņa projekts īstenots no 2015.-2018. gadam.

Projekts OpenAIRE2020 turpina attīstīt OpenAIRE izvirzītos mērķus: veicināt atvērtas zinātnes veidošanos un būtiski uzlabot zinātnisko publikāciju un datu pieejamību un otrreizēju izmantošanu. Iniciatīva īstenos Eiropas Komisijas (EK) pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020) noteikto atvērtās piekļuves (Open Access) politiku un būs Eiropas infrastruktūra, kas atbalstīs programmas "Apvārsnis2020" pilotprojektu "Open Research Data Pilot".

OpenAIRE2020 projektā piedalās vairāk nekā 50 dalībnieki no Eiropas Komisijas. Iniciatīvas mērķu labā sadarbojas profesionāļi no zinātniskām bibliotēkām, atvērtās pētniecības organizācijām, nacionālu e-infrastruktūru un datu eksperti, informācijas tehnoloģiju un juridisko jautājumu pētnieki.

Nacionālie atvērtās piekļuves (NOADs) dienesti organizēs aktivitātes, kuru mērķis ir padarīt pieejamākus programmas "Apvārsnis 2020" projektu rezultātus un atbalstīt pētījumu datu pārvaldību.

OpenAIRE2020 atbalstīs programmas "Apvārsnis 2020" pētniecisko projektu rezultātu pārraudzīšanas procesu un būs galvenā infrastruktūra, kur izgūs programmas "Apvārsnis 2020" pārskatus par zinātniskajām publikācijām, jo tā ir savienota ar Eiropas Komisijas informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm Latvijā pieejama OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļa vietnē šeit. 

 

Projekta OpenAIRE2020 kontaktinformācija:  
Gita Rozenberga  
Projekta vadītāja  
LU Bibliotēka  
e-pasts: napd@lu.lv