Projekts „Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas - nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots"

2015. gada jūlija mēnesī Latvijas Universitātes Bibliotēka pateicoties  Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstam uzsāka projekta "Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas - nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots" īstenošanu. Apstiprinātā projekta mērķis - Latviešu Centra Minsterē bibliotēkas krājuma apzināšana, pievēršot uzmanību krājumā esošo speciālo kolekciju izpētei.

Pieteikto projektu īstenos Latvijas Universitātes Bibliotēka kopdarbā ar  trīs sadarbības partneriem: LU Humanitāro zinātņu fakultāti,  Starpdisciplināro Baltijas studiju institūtu (Minsterē) un Latviešu Centru Minsterē. Projekts ir jārealizē līdz 7. decembrim un tā vadītāja ir LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Darba sanāksme projekta "Minsteres Latviešu centra bibliotēkas krājuma speciālās kolekcijas - nozīmīgs kultūrvēstures izpētes avots" īstenošanai 

Saistītās ziņas:

Laikraksts ,,Latvietis’’ Nr. 376

PBLA ziņu apskats

Tikšanās Latviešu Centrā Minsterē