Erasmus+ Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas pārstāve Marika Kupče 2018. gadā laikā no 28. maija līdz 1.jūnijam piedalījās Erasmus+ darbinieku apmācību nedēļā Utrehtas Universitātes Bibliotēkā (Nīderlande) par zinātnisko publikāciju atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumiem.

Piecu intensīvu darba dienu laikā notika gan lekcijas par dažādiem ar atvērto zinātni un atvērto piekļuvi saistītiem jautājumiem, individuālas tikšanās ar ekspertiem, apskatīta Utrehtas Universitātes Bibliotēka un tās speciālās kolekcijas, Universitātes Bibliotēka pilsētas centrā, Bērnu ekspertīzes centrs, nodibināti kontakti ar kolēģiem no citām Eiropas Savienības valstīm.

Apmācības sākās ar desmit apmācību dalībnieku, t.sk. Latvijas, prezentācijām par savas valsts augstskolu un bibliotēku, kā arī attiecīgās valsts īstenotajām aktivitātēm atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves jautājumos.

Savukārt nākamās apmācību dienas bija veltītas praktiskiem atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves īstenošanas jautājumiem. Publicēšanās konsultants Jeroens Sondervans (Jeroen Sondervan), nozares bibliotekārs (subject librarian) un Sociālo zinātņu fakultātes pārstāvis Jans de Boers (Jan de Boer) iepazīstināja ar atvērtās piekļuves politiku Nīderlandē, publicēšanās iespējām atvērtā piekļuvē (UOpen Journals), Utrehtas Universitātes repozitoriju, Bibliotēkas iesaisti šajā procesā. Utrehtas Universitātē atvērtā piekļuve zinātniskām publikācijām tiek nodrošināta piecos virzienos - sarunas ar izdevējiem, starptautiskā sadarbība, arhivēšana, uzraudzība, alternatīvās publicēšanās platformas.

Nedēļas laikā apmācību dalībniekiem notika arī individuālas tikšanās ar ekspertiem no Utrehtas Universitātes. M.Kupče tikās ar UOpen Journals pārstāvēm Flēru Stigteru (Fleur Stigter) un Stefāniju Palvastu (Stephanie Paalvast), kā arī ar Utrehtas Akadēmiskā apmācību centra un Skillslab pārstāvēm Jisku Strīfkerku (Jiska Streefkerk) un Mariliju Mensinku (Marily Mensink).

Erasmus+ apmācību nedēļā piedalījās pārstāvji no Somijas, Francijas, Maltas, Austrijas, Itālijas, Horvātijas, Lielbritānijas.