Tartu Universitātē no 18. līdz 19. maijam norisinājās LU Bibliotēkas, Viļņas Universitātes bibliotēkas un Tartu Universitātes bibliotēkas seminārs ar zinātniskai bibliotēkai aktuālu tematu: "Defining Research Libraries to Implementing 21st Century Research Universities".

LU Bibliotēku seminārā ar prezentācijām pārstāvēja galvenās bibliotekāres Ilva Paidere, Gita Rozenberga un Liene Nikele. Ilva dalījās pieredzē par jaunizveidoto apmācību sistēmu, Gita aktualizēja bibliotekāra lomas maiņu zinātniskā universitātes bibliotēkā, bet Liene - e-grāmatu situāciju LU Bibliotēkā. Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska direktoru diskusijā informēja par LU Bibliotēkas pēdējā gada sasniegumiem un iecerēm, vienojās par kārtējām kopīgajām aktivitātēm. Savukārt direktores vietniece Mārīte Saviča, Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja Aldona Volkova un galvenā bibliotekāre Rita Alkšbirze vadīja un aktīvi piedalījās darba grupās.

Tikšanās laikā notika darbinieku diskusijas, aptverot tematus - digitalizācija, lietotāju treniņi, e - grāmatas, bibliotekāra loma darbinieku apmācībās, vadība. Darbiniekus iepazīstināja ar nakts bibliotēku, kas darbojas Tartu Universitātē.

Semināra dalībnieki piedalījās arī darbinieku praktiskajā nodarbībā "Active learning in online information literacy course", kurā tika gūtas vairākas noderīgas atziņas. 

Semināra programma 

Semināra fotogalerija

 

LU Bibliotēkas darbinieku prezentācijas:

Ilva Paidere, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre "Healthy training for brain"

Gita Rozenberga, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre "Transforming of the librarian role in the University of Latvia research librarian function"

Liene Nikele, LU bibliotēkas galvenā bibliotekāre ""E-book on the library shelf": usage in the research process"

 

LU Bibliotēkas pārstāvju iespaidi un atziņas par semināru LU Jaunumu 8.numurā

Viļņas universitātes bibliotēkas darbinieku iespaidi par semināru publikācijā "Universitas Vilnensis" - "Tarptautinis seminaras apie biblioteku vaidmeni XXI amžiaus mokslo universitetuose"