Lai atbalstītu Open Access kustību, veicinātu institucionālo repozitāriju izveidošanu Latvijas augstskolās un LU E-resursu repozitārija attīstību un struktūras pilnveidošanu, attīstītu akadēmiskā un  zinātniskā personāla prasmes repozitārija izmantošanā - darbu deponēšanā un informācijas izguvē, Latvijas Universitāte no 19. līdz 23. martam organizē institucionālo repozitāriju attīstības nedēļu.

Nedēļas ietvaros paredzēta diskusija par LU E-resursu repozitārija attīstību, seminārs Latvijas augstskolu pārstāvjiem un konsultācijas.


Diskusija par  LU E-resursu repozitārija attīstību notiks 2012. gada 20. martā plkst. 15.00-17.00, LU galvenajā ēkā,  Raiņa bulv. 19, 240. auditorijā.
Diskusijā aicināti piedalīties visu LU struktūrvienību pārstāvji, informācijas tehnoloģiju speciālisti, kā arī jebkurš autors, kurš ir ieinteresēts sava raksta ievietošanā LU E-resursu repozitārijā.
Diskusijas laikā paredzēts apspriest vairākus aktuālus Repozitārija attīstības jautājumus:

  • struktūras pilnveidošanu,
  • satura veidošanu,
  •  tehniskos jautājumus (papildparametru iekļaušanu, dizaina uzlabošanu, tiesību piešķiršanu u.c.).


Seminārs Latvijas augstskolu pārstāvjiem par Open Access kustību un institucionālo repozitāriju veidošanu notiks 2012. gada 23. martā plkst. 12.00-14.00, LU galvenajā ēkā,  Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā.
Seminārs tiek piedāvāts, lai popularizētu Open Access ideju, veicinātu brīvpieejas zinātniskās informācijas veidošanu un izplatību, Latvijas augstskolu institucionālo repozitāriju izveidi un attīstību.


Institucionālo repozitāriju attīstības nedēļas laikā LU Bibliotēkas darbinieki sniegs konsultācijas LU personālam par rakstu un citu materiālu ievietošanu LU E-resursu repozitārijā


Pasākumus var apmeklēt bez iepriekšējas pieteikšanās. Kontaktinformācija konsultācijām: 67551279, 67551286, info-bibl@lu.lv, Ilga.Rampane@lu.lv, Aivars.Liepa@lu.lv (par tehniskiem jautājumiem), skype: LU Bibliotēkas konsultants.

Informāciju sagatavoja:
Ilga Rampāne, LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre
e-pasts: Ilga.Rampane@lu.lv
Tālr.67551279