2017. gada 1. decembrī
Seminārs “Web of Science un InCites. Bibliometrija un zinātne”

2017. gada 30. novembrī
Seminārs “SpingerLink”

2017. gada 15. novembrī
Seminārs “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes”

2017. gada 15. novembrī
Seminārs “Laba zinātniskās publicēšanās prakse”

2017. gada 7. novembrī
Seminārs “EBSCO Information Services datubāzes un e-grāmatas”

2017. gada 27. oktobrī
Seminārs “Atvērtie pētniecības dati un datu pārvaldība”

2017. gada 16. oktobrī
Seminārs “ProQuest”

2017. gada 25.-26. maijā
Seminārs “Atvērta zinātne, atvērta universitāte un atvērts prāts”

2017. gada 11. maijā
Seminārs “EBSCO Information Services”

2017. gada 23. martā
LU 75. konference: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija