Kopš Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas un M. Dragomanova Nacionālās pedagoģiskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas noslēgtā sadarbības līguma 2011.gadā ir realizētas vairākas profesionālās aktivitātes Latvijā un Ukrainā, paplašinājies sadarbības institūciju un kolēģu loks, uzsākta kopīga zinātniskā darbība un abpusēji notiek pozitīvās darba pieredzes aizguve.

No 2016.gada 3. līdz 7. oktobrim LU Bibliotēkas delegācija uzturējās Kijevā. Šīs vizītes laikā par ieguldījumu M. Dragomanova Nacionālās pedagoģiskās universitātes attīstībā LU Bibliotēkas direktorei, pedagoģijas doktorei Ivetai Gudakovskai rektors, filosofijas doktors, profesors Viktors Andruščenko pasniedza Universitātes piemiņas medaļu, bet profesors Volodimirs Yevtuks, Socioloģijas, psiholoģijas un vadības menedžmenta institūta direktors un profesors, zinātņu prorektors Grigorijs Torbins LU Bibliotēkas direktori apbalvoja ar medaļu par "Par ieguldījumu Eiropas vienotības veicināšanā".

Pēc Ukrainas akadēmisko bibliotēku asociācijas ielūguma Dr. Iveta Gudakovska universitāšu bibliotēku direktoriem vadīja meistarklasi  “Services for Scientific Content and its Creation - the Roles of Academic Libraries”. Tās laikā tika demonstrētas bibliotēkas iespējas universitātes zinātniskās darbības veicināšanai, modelēti augstskolas bibliotēkas zinātniskās darbības aspekti, kā arī turpmākās Ukrainas un Latvijas universitāšu bibliotēku kopīgās pētniecības virzieni.

Kijevā iepazītas vairākas bibliotēkas un nodibināti jauni profesionāli kontakti V.Vernadska Ukrainas Nacionālajā bibliotēkā, M. Dragomanova Nacionālās pedagoģiskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, T.Ševčenko Nacionālajā Universitātes bibliotēkā un Nacionālajā Ukrainas vēstures bibliotēkā. Viena no svarīgākajām bija tikšanās ar V.Vernadska Ukrainas Nacionālās bibliotēkas Bibliometrijas nodaļas vadītāju Leonīdu Kostenko, kurš iepazīstināja ar nodaļas galvenajām prioritātēm kopš tās dibināšanas 2012. gadā. Bibliotēkas un vēsturisko kolekciju nodaļā bija iespēja iepazīties ar vislielākajiem dārgumiem - 3. gs. p. m. ē. aprakstītu māla plāksnīti, 13. gs. slāvu un grieķu rokrakstus, 17. gs. uz palmu lapām, kas ir pergamenta priekšteces, rakstītajiem reliģiskajiem tekstiem. Tika izmantota unikāla iespēja pieskarties laikā no 1556.g. līdz 1562. g. tapušam rokraksta evaņģēlijam, uz kura turot roku, zvērestu dod Valsts prezidents.

Profesionālās vizītes ietvaros LU Bibliotēkas delegāti kopā ar vadošo Ukrainas bibliotēku pārstāvjiem piedalījās starptautiskās zinātniskās konferences darbā “Library. Science. Communication: the formation of the national information space = Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору”, kas bija veltīta zinātnisko un akadēmisko bibliotēku attīstības problemātikai. Mārīte Saviča konferences plenārsēdē nolasīja referātu “Universitātes attīstības atspoguļojums laikmeta liecībās: jubileju izdevumi”. Eksperte Daina Gavare referātā “Latvijas Universitātes Bibliotēkas vēsturiskais krājums kā kultūras mantojuma daļa: izpēte, pieejamība, nozīmīgums” iepazīstināja klātesošos ar LU Bibliotēkas krājumā esošajām kultūras vērtībām - Kurzemes literatūras un mākslas biedrības rakstu krājumiem, gadagrāmatām, pārskatiem un dažāda satura lasāmgrāmatām. Vēsmu Klūgu pēc referāta “Ievērojamu personību ieraksti un autogrāfi kā kultūrvēsturisks mantojums” iepriecināja klausītāju jautājumi - kolēģi no Ukrainas un Baltkrievijas interesējās, vai un kā lietotāji var uzzināt par grāmatās esošajiem ierakstiem un autogrāfiem, par pieredzi šo materiālu popularizēšanā studentiem. Ilgas Mantinieces referāts “‘Acta Universitatis Latviensis’ - a manifestation of the intellectual performance of the University of Latvia” par LU Rakstiem kā Latvijas Universitātes intelektuālā snieguma manifestāciju bija vienīgais konferences referāts angļu valodā.

Saistītā informācija:

Latvijas Universitātes Bibliotēkas delegācija dosies uz Kijevu