Latvijas Universitātē (LU) no 14. līdz 16. aprīlim norisinājās LU Bibliotēkas, Viļņas Universitātes bibliotēkas un Tartu Universitātes bibliotēkas speciālistu tikšanās „Informācijas pakalpojumi pētniecības procesā” (“Informational services for research process”).

Trīs dienu tikšanās mērķis bija veicināt starptautisku Baltijas universitāšu bibliotēku speciālistu sadarbību un zināšanu un pieredzes apmaiņu informacionālā procesa nodrošināšanā universitātes pētniecības līmeņa celšanai. Trīs universitāšu bibliotēku direktori sniedza ieskatu par konkrētās bibliotēkas darbību pētniecības procesa stratēģisko attīstības vadlīniju īstenošanā.

Pasākumā piedalījās 9 Viļņas Universitātes bibliotēkas speciālisti, 4 Tartu Universitātes bibliotēkas speciālisti un 15 LU Bibliotēkas speciālisti ar saviem ziņojumiem un prezentācijām, kā arī programmu papildināja LU rektora profesora M. Auziņa prezentācija par augskolas un pētniecības nākotni, par zināšanu ieguvi, mācību un studiju metodēm, un mūsdienu studentiem un viņu vajadzībām. Klātesošie bija ieinteresēti rektora skatījumā uz bibliotēku, bibliotekāra lomu un bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, un uzdeva vairākus jautājumus, kas veidoja profesionālu un aktuālu diskusiju ar LU vadību. Praktiskās pieredzes un viedokļu apmaiņa tika realizēta LU Bibliotēkas piedāvāto informācijas resursu un pakalpojumu nodrošinājuma demonstrējumu laikā ekskursijās Kalpaka bulvārī 4 un Raiņa bulvārī 19.

Tikšanās noritēja četrās darba sesijās, aptverot tematus - universitāšu pētniecības procesa stratēģiskās attīstības vadlīnijas un bibliotēku darbība to īstenošanā, informācijas resursi pētniecības procesam, pakalpojumi pētniecības procesa nodrošinājumam - kas ļāva pilnveidot zināšanas un prasmes informacionālo pakalpojumu nodrošināšanā pētniecības līmeņa celšanai universitātē, e-resursu izvēles un izmantošanas problēmu un priekšrocību apzināšanā, bibliotēkas krājuma komplektēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas politikā.

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties ne tikai darba sesijās, bet arī kultūras pasākumos, kas kolēģus no Lietuvas un Igaunijas tuvāk iepazīstināja ar LU vēsturi un galveno ēku, Rīgas pilsētas kultūrvēsturi un tās vienu no skaistākajām vietām - Ziemeļblāzmas pili un parku. Tikšanās noslēgums trešdienas rītā ar īsā formāta prezentācijām norisinājās LU Botāniskajā dārzā, starp ziedošajām acālijām un tauriņiem.

LU Bibliotēka izsaka lielu pateicību saviem sadarbības partneriem no Viļņas Universitātes bibliotēkas un Tartu Universitātes bibliotēkas par vērtīgi pavadītu laiku.

Fotogalerija