Piedāvājam izmantot savu krājumu citām Latvijas bibliotēkām. SBA abonentiem grāmatas tiek izsniegtas bez maksas uz termiņu no 1- 30 dienām.

No Bibliotēkas krājuma netiek izsniegti:

  • periodiskie izdevumi;
  • uzziņu literatūra;
  • pieprasītie iespieddarbi.
     
 

SBA pasūtījuma forma grāmatai

SBA pasūtījuma forma seriālizdevumam

   

Bibliotēka piedāvā iespēju pasūtīt no krājuma neizsniedzamo dokumentu kopijas papīra un elektroniskā formā, kas izgatavotas saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.

Neskaidrību gadījumā abonentus lūdzam rakstīt - sba-bibl@lu.lv.