Latvijas Nacionālā arhīva žurnāls, kas publicē zinātniskus rakstus par arhīvzinātnes problemātiku. E-žurnāls!

Pieejams: Bibliotēkā Aspazijas bulvārī