Pauls Galenieks

2022. gadā Latvijas Universitātes Bibliotēka papildināja savu krājumu ar vērtīgiem izdevumiem, kas savulaik ietilpa Latvijas botāniķa un zinātnieka Paula Galenieka personīgajā bibliotēkā.

Pauls Galenieks (1891–1962) bija viens no izcilākajiem botāniķiem Latvijā 20. gs. vidū, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas rektors (1940–1941) un Botānikas katedras vadītājs (1950–1960), Latvijas Valsts Universitātes profesors (1944–1960), viens no LU Botāniskā dārza veidotājiem (1922) un arī tā direktors (1945–1949). Viņam pieder ideja par Zinātņu Akadēmijas botāniskā dārza dibināšanu, kas tika realizēta 1956. gadā, kad uz Salaspils dekoratīvo augu izmēģinājumu stacijas bāzes izveidoja Zinātņu Akadēmijas Botānisko dārzu (no 1992. gada Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs).

Aktīva pedagoģiskā darba rezultātā sagatavoti vairāki botānikas speciālisti. Ar studentu piedalīšanos tika sagatavota četru sējumu grāmata Latvijas PSR flora / P. Galenieka redakcija ; sastādītāji: K. Birkmane, M. Bumbure, P. Galenieks, V. Jaudzeme, Dz. Līvena, A. Pētersone [un vēl citi]. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1953-1959.

Profesors aktīvi darbojās Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisijā, izstrādājot botānikas terminus latviešu valodā. 1950. gadā iznāca grāmata Botāniskā vārdnīca : augu ģinšu un sugu latvisko, krievisko un latīnisko nosaukumu krājums / P. Galenieks. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, kurā atrodami visu Latvijas savvaļas augu nosaukumi trīs valodās.

Profesora Paula Galenieka bibliogrāfija publicēta izdevumā Latvijas daba : enciklopēdija = Lettische Naturenzyklopädie = The encyclopaedia of Latvia's nature = Энциклопедия природы Латвии / [atbildīgais redaktors Guntis Kavacs ; redkolēģija: Raimonds Cinovskis ... [u.c.]. Rīga : Preses nams, 1994-1998 sestajā sējumā, 454. lpp.

Profesora Galenieka grāmatu kolekciju LU Bibliotēkai uzdāvināja Latvijas Universitātes Muzejs. Par to liecina arī zīmes uz grāmatām – lielākai daļai ir zīmogs “LU Muzejs. Botānikas nod.”. Paula Galenieka grāmatu kolekcijā kopā ir 328 eksemplāri, starp kuriem ir grāmatas un periodiskie izdevumi latviešu, vācu, franču, krievu u.c. valodās. Pēc satura tās ir grāmatas augu anatomijā un fizioloģijā, augu morfoloģijā, augu aklimatizācijā, augu sistemātikā, augu evolūcijā, paleontoloģijā, paleobotanikā, fitoģeogrāfijā, mežkopībā.

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā tie ir atrodami, ierakstot frāzi “LU profesora Paula Galenieka bibliotēka” (pēc meklēšanas kritērija Visiem laukiem).

Dalīties

Saistītais saturs

No bibliotēkas krājuma – Ukrainā izdotā grāmata par porcelāna un fajansa izstrādājumiem
16.12.2022.

No bibliotēkas krājuma – Ukrainā izdotā grāmata par porcelāna un fajansa izstrādājumiem

Digitālā kolekcija – Lekcijas. Programmas
09.11.2022.

Digitālā kolekcija – Lekcijas. Programmas

Ievērojami absolventi. Izcilas latviešu zinātnieces karjera – Anna Āboliņa Kroģe
03.11.2022.

Ievērojami absolventi. Izcilas latviešu zinātnieces karjera – Anna Āboliņa Kroģe

Ieskats tirdzniecības ostu vēsturē
03.11.2022.

Ieskats tirdzniecības ostu vēsturē