© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Digitālajā kolekcijā pieejami lekciju apkopojumi grāmatās, konspekti, litografētie rokraksti, kā arī mācību kursu programmas. Lekciju tematika skar plašu nozaru loku: tiesību zinātnes, tautsaimniecību, inženierzinātnes, mehāniku un arhitektūru, dabaszinātnes, ķīmiju, medicīnu, mikrobioloģiju un veterinārmedicīnu. 

Visplašāk pārstāvēti ir Nikolaja Kohanovska lekciju kursi tiesību zinātnē un ekonomikā, matemātikā un dabaszinātnēs - LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes pirmā dekāna profesora Edgara Lejnieka un fakultātes privātdocenta Emanuela Grinberga lekciju kursi algebrā un ģeometrijā, konspekts ar rokraksta tiesībām “Analītiskā ģeometrija: II. Analītiskā ģeometrija plāksnē: lasīts fizikas-matemātikas studentiem 1940./41”. Kolekcijā skatāmi vairāki LU Mehānikas fakultātes docenta Alfreda Vītola lekciju kursi, viens no tiem ir “Eevads mechanikā : lekcijas, lasitas Latvijas Universitates inženeeru un mechanikas fakultatēs 1922.-23. gadā”  kā arī pieejams Arhitektūras fakultātes docenta Jēkaba Kalniņa lekciju kurss “Tēlojošās ģeometrijas kurss: saskaņā ar Latvijas Universitātē lasītām lekcijām” (1922. gads). 

Kolekcijā pieejamas bijušā Latvijas Universitātes LU Medicīnas fakultātēs profesora Dr. med. Ernesta Fērmaņa lekcijas “Cilvēka lipīgo slimību mikrobioloģija ar imunitātes mācību”  (1940. gads). Lekcijas autors norāda, ka  tās veltījs ne tikai Medicīnas un Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļas bijušajiem klausītājiem, ārstiem, bet, kā pats autors norādīja, arī “intelliģentiem lasītājiem, piem., skolotājiem, kas gribētu iepazīties ar mikrobioloģiju un lipīgām slimībām”. Lekciju saturs sniedz informāciju par mūsdienu pedējo divu gadu aktuālāko  tematiku, proti, par mikrobioloģijas būtību un iedalījumu un vēsturi, par imunitātes mācību, kur tiek stāstīts par imunitāti un infekcijām. Tiek aplūkota  arī vispārējā epidemioloģija un profilakse. Lekciju autors aplūko  arī speciālo mikrobioloģiju, kur apraksta  infekcijas, ar kurām cilvēki slimo arī  mūsdienās. 

Viens no nozīmīgākajiem programmu izdevumiem ir “Programma tautas gara mantu krājējiem”, ko sastādījis Eduards Volters (Eduard Wolter) 1892. gadā. Programmas jautājumi  skar ģeogrāfijas, vēstures, antropoloģijas, etnogrāfijas, valodniecības, folkloristikas un pat tiesību jomu, strukturēti desmit nodaļās, šis darbs  devis jaunu stimulu latviešu folkloras un etnogrāfisko materiālu vācējiem. 

LU e-resursu repozitorijā ievietotajām digitalizētajām kolekcijām var piekļūt no jebkuras vietas, kur pieejams globālais tīmeklis. Kopumā LU e-resursu repozitorijā ir izveidotas 19 dažāda satura digitālās kolekcijas

Digitālo kolekciju datubāzes ekrānuzņēmums

Dalīties

Saistītais saturs

No bibliotēkas krājuma – Ukrainā izdotā grāmata par porcelāna un fajansa izstrādājumiem
16.12.2022.

No bibliotēkas krājuma – Ukrainā izdotā grāmata par porcelāna un fajansa izstrādājumiem

Profesora Paula Galenieka privātbibliotēka LU Bibliotēkas krājumā
11.11.2022.

Profesora Paula Galenieka privātbibliotēka LU Bibliotēkas krājumā

Ievērojami absolventi. Izcilas latviešu zinātnieces karjera – Anna Āboliņa Kroģe
03.11.2022.

Ievērojami absolventi. Izcilas latviešu zinātnieces karjera – Anna Āboliņa Kroģe

Ieskats tirdzniecības ostu vēsturē
03.11.2022.

Ieskats tirdzniecības ostu vēsturē