Liepājas osta, 1908. gada plāns

Pirms 160 gadiem dibinātā Rīgas Politehniskā institūta bibliotēka laika gaitā uzkrāja iespaidīgu apjomu studijām nepieciešamās literatūras – pirms Pirmā pasaules kara tas sasniedza ap 22,6 tūkstošiem grāmatu nosaukumu apmēram 62 tūkstošos eksemplāros. Karam sākoties, to evakuēja uz Krieviju, no kurienes jaunā Latvijas Augstskola pēc kara atguva tikai daļu. Kaut arī vairumu atgūtās literatūras Latvijas Universitāte 1958. gadā nodeva atjaunotajam Rīgas Politehniskajam institūtam (tagad – Rīgas Tehniskā universitāte), daļa vēsturiskā RPI grāmatu joprojām pieejama Latvijas Universitātes Bibliotēkā.

Viens no tādiem izdevumiem ar zinātnisku un vēsturisku vērtību, kas lasītājam joprojām var sniegt interesantu informāciju, ir 1908. gadā Sankt-Pēterburgā cariskās Krievijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Tirdzniecības ostu nodaļas izdotais apraksts par tolaik Krievijas sastāvā iekļautās Eiropas daļas piejūras tirdzniecības ostām Baltajā, Baltijas, Melnajā un Azovas jūrā “Приморские торговые порты Европейской России. Белое, Балтийское, Черное и Азовское моря”. 

Katrai no minētajām jūrai paredzēta sava nodaļa, ietverot apakšnodaļas ar jūras un tās piekrastes aprakstu, pieminot arī mazās ostas, un katrai no lielajām ostām veltīta sava apakšnodaļa. Baltijas jūrai tās ir Sankt-Pēterburgas, Tallinas, Rīgas,  Ventspils un Liepājas osta. Te ietverti apraksti ar ģeogrāfiskajiem un hidrogrāfiskajiem datiem, vēsturiskā informācija un ziņas par ostas stāvokli izdevuma tapšanas laikā, ostas iekārtām, tirdzniecisko darbību un pārvadājumiem. Izdevums ilustrēts ar vēsturiskiem attēliem, kartēm, plāniem, skaitlisko datu tabulām.

Pašreizējos apstākļos sabiedrības interesi var raisīt arī aprakstītās Odesas, Hersonas, Jaltas u.c. ostas Melnajā jūrā, Mariupoles osta Azovas jūrā u.tml., kaut arī grāmatas saturam rit jau otrais gadsimts. Tā pieejama Latvijas Universitātes Bibliotēkā, pasūtot to no Krātuves: https://bit.ly/3FmWvyS

Dalīties

Saistītais saturs

Profesora Paula Galenieka privātbibliotēka LU Bibliotēkas krājumā
11.11.2022.

Profesora Paula Galenieka privātbibliotēka LU Bibliotēkas krājumā

Digitālā kolekcija – Lekcijas. Programmas
09.11.2022.

Digitālā kolekcija – Lekcijas. Programmas

Bonuss mākslas vēsturniekiem – franču valodas pratējiem
05.10.2022.

Bonuss mākslas vēsturniekiem – franču valodas pratējiem