Jaunumi

Jau kopš mazām dienām bibliotēkā – informācijas speciāliste Diāna Puķīte stāsta par darbu bibliotēkā

Diplomdarbi LU Bibliotēkā.

LU Bibliotēkas krājums 2022. gada pirmajā pusgadā papildināts ar 31 promocijas darbu

Skolēni iejūtas «studentu ādā» pasākumā «Studenta kurpēs»

Vasarā lasi tiešsaistē – pieejamas grāmatu digitālās versijas

LU pieejama regulatīvās informācijas medicīniskā vārdnīca MedDRA

Pieejams tīmekļsemināra “Iedzīvotāju iesaiste atvērtā zinātnē: lomas, līmeņi un iespējas” videoieraksts un prezentācijas

Ievērojami LU absolventi. Irene Mellis – dabaszinātņu pētniece, publiciste un sekretāre

Informācijas atslēga ir bibliotekāra zināšanas. Intervija ar LU Bibliotēkas eksperti Vēsmu Klūgu

Sumināta Tartu Universitātes bibliotēka 220. gadadienā!

LU pētnieks Māris Kūlis par amatierzinātni