Dāvinājumā visplašāk pārstāvēta valodniecība, literatūrzinātne, kā arī folklora, vēsture un daiļliteratūra, izdevumi, kas veltīti Latvijas novadu, Rīgas un Baltijas vēstures izpētei. Daļa izdevumu veltīti lietuviešu valodniecībai un ievērojamākajiem valodniekiem; izdevumi kolekcijā ir dažādās valodās, bet daļa grāmatu ir noformētas ar E. Šmites ekslibri.

Elfrīdas Šmites (1909-1989) grāmatu mantojumu 1990. gadā Bibliotēkai uzdāvināja viņas radiniece Amālija Pēterēns. Kolekcijas saturs veidots valodnieces dzīves un darba gaitā, un tās apjoms ir 594 iespieddarbi dažādās zinātņu nozarēs.

Latviešu valodniece un latviešu valodas dialektu pētniece E. Šmite studējusi Latvijas Universitātes (LU) Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā, vēlāk pārejot uz Baltu filoloģijas nodaļu, kur klausījusies tā laika izcilu latviešu valodnieku - Jāņa Endzelīna, Ernesta Bleses un Jura Plāķa - lekcijas. Valodniece strādājusi Izglītības ministrijas Latviešu valodas krātuvē, kur bijusi vecākā arhivāra palīdze, un vēlāk Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, ieņemot vecākās zinātniskās līdzstrādnieces amatu.

Savas zinātniskās darbības laikā E. Šmite veikusi izlokšņu sistematizēšanu un izveidojusi latviešu dialektu atlanta teorētiskos pamatus, kā arī piedalījusies "Latviešu valodas dialektu atlanta" sastādīšanā. E. Šmite aizstāvējusi kandidāta disertāciju par tēmu "Vidus un lībisko izlokšņu saskare Dauguļos".

Elfrīdas Šmites grāmatu dāvinājums atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē un to var pasūtīt uz jebkuru LU Bibliotēkas nozaru bibliotēku.

Latvijas Radio 1973. gada raidījumā "Atmiņas par profesoru Jāni Enzelīnu" (Jānim Enzelīnam - 100) Valodas un literatūras institūta vecākā zinātniskā līdzstrādniece Filoloģijas zinātņu kandidāte E. Šmite dalās atmiņās par izcilo latviešu valodnieku profesoru Jāni Enzelīnu.

Fragmenti no raidījuma:

Latvijas Radio 1973. gada raidījuma ieraksts "Atmiņas par profesoru Jāni Enzelīnu" (Jānim Enzelīnam - 100) Hr. 26:21

I. Vēliņa-Švilpe. Latviešu valodnieces un latviešu valodas dialektu pētnieces Elfrīdas Šmites privātkolekcija