Kristaps Morbergs (1844-1928) - Latvijas Universitātes dižmecenāts - bija latviešu lieluzņēmējs un arhitekts, vairāku Rīgas centra ēku projektētājs un īpašnieks, kas sava mūža darba augļus novēlējis LU nolūkā atbalstīt zinātni un izglītību. Līdzās novēlētajiem īpašumiem, LU saņēmusi arī vērtīgus izdevumus, kas bagātīgi papildina bibliotēkas krājumu un šobrīd veido mantojuma vēsturisko daļu.

Dāvinājums ir 220 saturiski daudzveidīgi izdevumi. Latvijas Valsts vēstures arhīva un LU Bibliotēkas dokumentācijas informācija vēsta, ka 1926. gadā K. Morbergs uzdāvinājis dažādus arhitektūras un celtniecības satura izdevumus LU Arhitektūras fakultātei, savukārt pēc mecenāta nāves atbilstoši testamentam pārējā rūpīgi veidotā bibliotēka, kas ietilpināta divos lielos ozolkoka skapjos, tika nodota LU Arhitektūras fakultātes bibliotēkai un LU Centrālajai bibliotēkai. Vēlākajos gados pēc testamenta noteikumiem Bibliotēkas Komisijas sēdēs lemts par grāmatām, ko par Morberga Fonda līdzekļiem iegādāties mācību procesa vajadzībām. Tajās tika iespiests zīmogs "Iegādāta ar KR. MORBERGA fonda līdzekļiem". Padomju varas gados vairāki izdevumi tika norakstīti kā saturiski nederīgi. Dāvinājumu veido darbi, kas atspoguļo pasaulslavenu arhitektu dzīvi un darbību, dažādu valstu un pilsētu arhitektūras, kultūras un mākslas vēsturi, ir darbi par dabaszinātņu (sevišķi botānikas, zooloģijas, medicīnas, tehnikas) un valodniecības jautājumiem, kā arī izcilu filozofu, piemēram, Kanta un Šopenhauera, darbi. Dāvinājums ietver ilustratīvi bagātus izdevumus, kartogrāfiskus materiālus, mācību grāmatas, ceļvežus un rokasgrāmatas. Izdevumi pārsvarā ir vācu valodā, bet arī franču, angļu un latīņu valodā. 

Dāvinātās un iegādātās grāmatas izdotas 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Senākais izdevums ir prūšu dabas pētnieka A.Humbolta darbs "Kosmos: entwurf einer physischen Weltbeschreibung" (izdota 1845. gadā Tībingenā). No saturiski daudzveidīgā izdevumu klāsta īpaši izceļami Rīgas arhitektu biedrības (Architektenverein zu Riga) izdevumi "Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen" (izdoti 1907.-1926.gadā Rīgā), kas parāda būvniecības attīstību Rīgā, kā arī ar likumu regulēto būvniecības noteikumu krājums "Bauordnung für Riga: Ortsstatut der Rigasehen Stadtverordnetenversammlung" (izdots 1904. gadā Rīgā).

Būdams arhitekts un aktīvi darbojoties šajā jomā, K. Morbergs savos bibliotēkas plauktos licis izdevumus, kas padziļināti atklāj dažādus būvniecības aspektus. Vienkopus pieejami gan izdevumi par praktiskām būvniecības un arhitektūras tēmām, gan darbi, kas padziļināti atspoguļo arhitektūras vizuālo estētiku un vēsta par slaveniem tās pārstāvjiem. Plaši pārstāvēti ir izdevumi par dabas zinātnēm, kur ietverti ceļveži un kartogrāfiskie materiāli, izdevumi par mežsaimniecību, medniecību, zirgkopību, botāniku un medicīnu. Dāvinājumā atrodami neparasti izdevumi humanitārajās zinātnēs: ķīniešu un esperanto valodas gramatikas krājumi, Mikelandželo dzeja, izdevumi par nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem un politiskiem jautājumiem Latvijas teritorijā 19. un 20. gadsimta mijā.

LU mecenāta Kristapa Morberga dāvinātās grāmatas atrodas LU Bibliotēkas Krātuvē. Ar pilnu K. Morberga uzdāvināto grāmatu sarakstu iespējams iepazīties šeit. Šos izdevumus iespējams pasūtīt Kopkatalogā. Ar dāvinājumā ietvertajiiem izdevumiem var iepazīties virtuālajā izstādē.

Ar LU dižmecenāta Kristapa Morberga dāvinājumu var iepazīties virtuālajā izstādē "Kristapa Morberga dāvinājums LU Bibliotēkai".

Foto no Kristapa Morberga 170. jubilejai veltītas izstādes un grāmatas atklāšanas

Izmantotie avoti:
Deģis, Arvīds. Kristaps Morbergs : no baskāja par multimiljonāru / Arvīds Deģis. Rīga : Turība, c2014;
Krūmiņš, Arturs. Kristaps Morbergs, 1844-1928 / [priekšv. aut. Ivars Lācis un Jānis Stradiņš, pēcv. sarakst. Jānis Krastiņš]. Rīga : Jumava, 2002.
Krūmiņš, Arturs. Kristaps Morbergs : 1844-1928 / [Arturs Krūmiņš]. Rīga : Latvijas universitāte, 1938.
LVVA. Izraksti no Kr. Morberga testamentāriem novēlējumiem. Fonda nr. 7427, apraksta nr. 8, lietas nr. 12, 311 lpp.

Nepublicētie informācijas avoti:
Kr. Morberga fonda bibliotēkas inventāra grāmata. Nr. 32. 

Saistītās ziņas:

Par godu LU mecenāta Kristapa Morberga jubilejai atklās izstādi un prezentēs grāmatu