LU Akadēmiskā bibliotēka

1. Krekle, Maija. Mīlestības skartie / Maija Krekle ; [sastādītāja Eva Mārtuža]. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 287 lpp. : il.

2. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis : biobibliogrāfija / sastādītājas Ize Barone, Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 191, [3] lpp. : il. - (Latvijas zinātnieki). - Titullapa, priekšvārds, ievads, satura rādītājs un virsraksti paralēli latviešu, angļu, krievu val. - Ietver bibliogr. (73.-179. lpp.) un rād. (184.-191. lpp.).

3. LZA korespondētājlocekle profesore Dr. philol. Ausma Cimdiņa : biobibliogrāfija / sastādītājas: Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova ; izd. sagat. Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 180, [2] lpp. : il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Titullapa, priekšvārds, ievads, saturs un virsraksti paralēli latviešu un angļu val. - Ietver bibliogr. (27.-112. lpp.) un rādītājus (113.-131. lpp.).

*****

4. Kince, Velga. Ziņas kalendāros - patiesas un nepatiesas / Velga Kince. - (Pasaules gals - 2021. gadā?) // Daba un vēsture, 2011 : 50 jubilejas izdevums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 246.-248.lpp.

5. Mazulis, Valdis. Stadtbilder des 17.-19. Jahrhunderts aus den Bildbeständen der Akademischen Bibliothek Lettlands / Valdis Mazulis. - Bibliogr. in Fussnoten. - Kopsav. igauņu val.: 17.-19. sajandi linnapildid Läti Akadeemilise Raamatukogu pildikogudes, 274.-275.lpp. // Vana Tallinn / Tallinna Linnavalitsus ; sarja vastutav toimetaja R. Pullat. - Tallinn : Estopol, 2010. - [Vol.] XXI (XXV), Modus vivendi III, lk. 263-275: ill.

6. Raibu raibie notikumi un fakti / sast. Velga Kince // Daba un vēsture, 2011 : 50 jubilejas izdevums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 58.-[67.]lpp.

7. Taimiņa, Aija. Gravīras ir laika atveids uz papīra : [par LU Bibliotēkas oriģinālgravīru kolekciju «Description de l’Egypte»] / Aija Taimiņa ; ar red. ievadu // Iespiedgrafika. Nr. 1 (2010), 4.-12.lpp. : il.
Saturs : red. ievadā par LU Bibliotēkas 2009. g. organizēto konferenci "Gravīras kā Ēģiptes vēstures un kultūras liecības". Izteikta pateicība Mārītei Savičai par atbalstu publikācijas tapšanā.