LU Akadēmiskā centra apmeklējums – Dabaszinātņu bibliotēka. Rumānijas Lučiana Blagas universitātes Sibiū bibliotēkas Camelia Volosciuc un Gabriela Angela Popescu, LU Bibliotēkas bibliotekāre Linda Valle (vidū).

Erasmus + programmas ietvaros no 27. – 31. maijam Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēku apmeklēja divas kolēģes no Rumānijas Lučiana Blagas universitātes Sibiū (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) bibliotēkas – Camelia Volosciuc un Gabriela Angela Popescu.

Viešņas pieredzes apmaiņas nedēļas gaitā ar neviltotu interesi iepazinās ar vairākiem bibliotēkas darba virzieniem, kas saistīti ar lietotāju apkalpošanu un bibliotēkas iespiestā un elektroniskā krājuma attīstību. Īpaši viņas vēlējās uzzināt LU Bibliotēkas darba pieredzi brīvpieejas krājuma pārvaldībā, tāpēc vizītes laikā tika organizēta iepazīšanās ar vairākām LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkām.

Kolēģu vizīte iesākās Bibliotēkā Raiņa bulvārī, kur bibliotekārēm tika sniegtas prezentācijas par LU Bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem un galvenajiem darba virzieniem. Arī Lučiana Blagas universitātes bibliotēkas darbinieces prezentēja savas bibliotēkas galvenos darbības aspektus un statistikas rādītājus. Turpmākās sarunas gaitā raisījās diskusijas un savstarpēja pieredzes un viedokļu apmaiņa, viešņas izrādīja interesi par LU Bibliotēkas pakalpojumiem pētniekiem un doktorantiem, bibliotēkas darbu atvērtās piekļuves publikāciju un atvērtās zinātnes popularizēšanā. Vizītes noslēgumā ārzemju bibliotekāres varēja iepazīt arī dažus LU Bibliotēkas krājumā esošos retos izdevumus.

Ārzemju kolēģes nedēļas gaitā viesojās arī vairākās citās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās – Bibliotēkā Aspazijas bulvārī, Humanitāro zinātņu bibliotēkā, iepazinās ar LU Bibliotēkas jaunāko un modernāko nozaru bibliotēku - Dabaszinātņu bibliotēkas un Zinātņu mājas bibliotēkas – darbu un krājuma izvietojumu.

Ceturtdien vizīte notika LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamentā, kur kolēģes varēja saņemt informāciju un dalīties pieredzē par bibliotēkas krājuma komplektēšanas un kataloģizācijas darba aspektiem, uzzināt par LU Bibliotēkas darbu ar e-resursiem. Lai ārzemju kolēģes varētu pēc iespējas plašāk iepazīt LU Bibliotēkas daudzveidīgo darbu, LU Bibliotēkas darbinieki demonstrēja arī digitalizācijas procesa norisi.

Vizītes gaitā viešņas varēja gūt ieskatu arī citu Latvijas akadēmisko bibliotēku darbā, tika sarūpēta iespēja ciemoties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un apskatīt Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Viesošanās laikā LU Bibliotēkas struktūrvienībās raisījās diskusijas, viedokļu apmaiņa un dalīšanās pieredzē, kas bagātināja abu valstu kolēģus. Kā atzina viena no vizītes dalībniecēm, Informācijas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja Camelia Volosciuc – “Tā bija patiesi brīnišķīga iespēja iepazīt jūsu bibliotēkas kolēģus. Tā kā mēs varējām aplūkot dažādas nozaru bibliotēkas – gan senākās ēkās, gan pavisam modernās – tad dažu dienu laikā mēs spējām iepazīt un novērtēt jūsu bibliotēkas attīstību. Bija patīkami secināt, ka mums ir tik daudz kopīgu iezīmju, bet mēs arī apbrīnojam jūsu progresu un attīstību”.

Brīvajā laikā viešņas baudīja vasarīgo laiku, apmeklēja Vecrīgu un citas Rīgas tūristu iecienītās vietas un darbīgās nedēļas beigās piektdien veldzējās Jūrmalā.

Dalīties