Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā no 16. maija līdz 30. maijam apskatāma ievērojamam latviešu pedagogam un matemātiķim Jānim Mencim (1914-2011) veltīta izstāde.

Matemātikas skolotājs, profesors Jānis Mencis devis nozīmīgu ieguldījumu matemātikas un matemātiskās pedagoģijas attīstībā Latvijā, sarakstot vairāk nekā 300 publikācijas, mācību un skolotāju grāmatu matemātikas zinātnē. J. Mencis ir saņēmis arī daudzus valsts apbalvojumus un goda titulus, piemēram, 1994. gadā tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2004. gadā ieguva pirmo "Goda liepājnieka" titulu par nopelniem pilsētas labā. Neskatoties uz to, J. Mencis uzsver, ka viņš ir un paliek matemātikas skolotājs, jo uzskata, ka matemātika - tā ir "...ļoti skaidra, tīra, stingra disciplīna. Zinātne, kurā visu var skaidri izšķirt, kur ir patiesība, kur ir aplamība". Godinot profesora piemiņu, J. Menča piemiņas fonds laiku no 2013. gada 4. maija līdz 2014.gada 4. maijam pasludina par profesora piemiņas gadu. J. Mencis dzimis 1914. gada 4. maijā Valmieras apriņķa Braslavas pagastā. Beidzis Rīgas skolotāju institūtu (1934.g.) un Latvijas Universitātes matemātikas fakultāti (1960.g.). Ieguvis Dr. paed. grādu (Maskavā 1977.g.) un Dr. hab. paed. grādu (Latvijā 1993.g.). Latvijas emeritētais zinātnieks. Strādājis par skolotāju Rīgā un Liepājā. No 1964. gada līdz 1999. gadam - matemātikas katedras vadītājs, docents, profesors Liepājas pedagoģijas akadēmijā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1994.). Vislabāk Jāni Menci raksturo viņa paša teiktie vārdi: "Mācot matemātiku, esmu centies ļaut skolēniem saskatīt ne tikai atsevišķu matemātisko faktu skaistumu un praktisko derīgumu, bet jo īpaši matemātikas stingri loģisko un apbrīnojami harmoniski izveidoto struktūru. Tas ļauj skolēniem uztvert matemātiku ne kā atsevišķu, nesaistītu un tikai mehāniski iegaumējamu apgalvojumu jūkli, bet kā vienoti saskaņotu sistēmu. Esmu pārliecinājies, ka matemātikas mācīšanai skolā ir nepieciešami panākt pilnīgu izpratni tikai attiecīgā temata kodolā - ar to tad ir jau pietiekami, lai skolēns pats saviem spēkiem viegli varētu secināt un izprast no tā izrietošo. Tā matemātika skolēnam var kļūt par vienu no mīļākajiem mācību priekšmetiem. Minēto apsvērumu esmu centies iespēju robežās ievērot gan manis veidotajās matemātikas mācību grāmatās skolēniem, gan ieviest metodiskajā literatūrā un semināros skolotājiem". Izstādes laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar vairāk nekā sešdesmit darbiem matemātikā un matemātikas pedagoģijā, izstādē apskatāmie informācijas resursi ir no LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas un LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas krājuma. Izstāde no 16. maija līdz 30. maijam būs aplūkojama LU Bibliotēkas Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā. Laipni aicināti visi interesenti!  Izmantotie avoti:
  1. Jānis Mencis [tiešsaiste]. Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa [tiešsaiste] : virtuālā enciklopēdija. [B.i.] : Virtuālā enciklopēdija, [b.g.]. Pieejams: <link http:>www.gramata21.lv/users/mencis_janis/
  2. Mencis Jānis. No: Andžāns, Agnis, Detlovs, Vilnis. Matemātikas minienciklopēdija. Rīga : Nacionālais apgāds, 2007, 54.lpp.
Izstādē apskatāmo izdevumu saraksts

Dalīties