LU Bibliotēkas sagatavotā informācija par kūdras un sapropeļa veidošanās procesiem, izmantojamību un pētniecību pieejama LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 31. janvāra līdz 28. februārim.

Zemes  dzīļu resursi – kūdra un sapropelis  ir Latvijas dabas bagātības, kurām veltīta  LU 75. zinātniskās konferences “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” apakšsekcija “Kūdras un sapropeļa ilgtspējīga izmantošana: izpēte un pielietojums”. LU Bibliotēkas sagatavotajos informācijas stendos interesenti var iepazīties ar kūdras un sapropeļa vērtīgajām īpašībām, to izmantojamību lauksaimniecībā, ekoloģijā, pētniecībā un citur. Kūdras un sapropeļa pētniecība apliecina floras un faunas eksistenci vairāku tūkstošu gadu ilgā vēsturē, veicina ķīmijas un bioloģijas nozaru attīstību. Izstādes stendos ilustratīvi parādīti izdevumi no LU Bibliotēkas krājuma: monogrāfijas, promocijas darbi un publikācijas no citējamības žurnāliem. Aicinām iepazīt Latvijas dabas bagātības Jelgavas ielā 1, Rīgā!

Dalīties