Dabaszinātņu bibliotēkā Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā ir apskatāma izstāde "LU Raksti: 1921-2015" – LU Bibliotēkas dāvana Latvijas Universitātes 96. gadadienā. Izstāde iepazīstina ar Latvijas Universitātes Rakstu vēsturisko daudzveidību nepilna gadsimta ritumā - sākot ar pirmo izdevumu 1921. gadā un beidzot ar 2015. gada izdevumiem.

LU Raksti ir nozīmīgi LU pētniecisko darbību apkopojoši izdevumi, kas ļauj iepazīt un izvērtēt Latvijas zinātniskās domas attīstību Eiropas un pasaules kontekstā.No 1921.gada izdevumu nosaukums bija Latvijas Augstskolas raksti, kuru eksemplārus ieraudzīsiet starp izstādē eksponētajiem izdevumiem. 1943. gadā LU Rakstu izdošana tiek pārtraukta, bet 1949.gadā izdošana atsāktaar nosaukumu Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti, kuri izstādē pamanāmi kā vienota formāta izdevumi. No 1990.gada izdevumu nosaukums ir LU Zinātniskie raksti, kas līdz mūsdienām ir izdoti atšķirīga dizaina izdevumos. Izstādē eksponētajos izdevumos ir izcelti Latvijā un LU ievērojamu personību raksti, ir iespēja iepazīties ar autoru biogrāfisko informāciju, rakstu nosaukumiem un saistošiem faktiem. Piemēram, Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa goda doktora piešķiršanas ceremonijas runa, LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāna Kārļa Dišlera, LU rektoru Mārtiņa Bīmaņa un Indriķa Muižnieka raksti. Aicinām Jūs iepazīt LU Rakstu jubileju izdevumus, tematiskos veltījumus, speciālizlaidumus, zinātnisko institūtu izdevumus, kā arī novērtēt vēsturiskās liecības – pievienotās piezīmes un atsauksmi. LU Rakstu krājuma kolekciju LU Bibliotēkā veido vairāk nekā 930 sējumi, visu sējumu digitalizētās versijas skatāmas, izmantojot LU e-resursu repozitoriju. Izstādē eksponēto izdevumu saraksts Saistītās ziņas: Latvijas  Universitātes Raksti

Dalīties